خرید و فروش این خانه‌ها ممنوع شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش هزینه ای، جزء ۴ بند ژ تبصره ۶ را تصویب کردند.

طبق اين مصوبه، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند با رعايت قوانين مالياتي، ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال ۱۴۰۳ پرداخت نمايند.

ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد. ماليات تعيين شده در اجراي اين بند قطعي است و اعتراض اشخاص در اجراي تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالياتهاي مستقيم قابل رسيدگي خواهد بود
 

گزارش اشکال Top