وام ۵۵۰میلیونی ساخت مسکن شامل چه پروژه‌های می شود؟

بانک مرکزی اعلام کرد: افزایش سقف وام ساخت مسکن به ۵۵۰میلیون تومان فقط مشمول پروژه‌های حمایتی است و شامل پروژه‌های خودمالکی نمی‌شود.

۱۹ ارديبهشت ماه امسال وزير راه و شهرسازي در خصوص مباحث مربوط به افزايش ۵۰درصدي وام مسكن گفته بود: پيشنهاد افزايش وام ساخت به ۵۵۰ ميليون تومان در حال بررسي است و احتمالاً همين رقم نيز تصويب خواهد شد.

در ادامه روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرد: شوراي پول و اعتبار در جلسه عصر امروز خود به رياست محمدرضا فرزين، پس از بررسي نامه شماره ۲۴۳۹۳ مورخ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ با موضوع مصوبه ششمين جلسه شوراي‌عالي مسكن، سقف فردي تسهيلات پروژه‌هاي حمايتي مسكن موضوع ماده ۴ قانون جهش توليد مسكن را معادل ۵۵۰ ميليون تومان در تمامي شهرهاي كشور به‌صورت يكسان تعيين كرد.

بانك مركزي اخيراً هم طي نامه‌اي به مديران عامل بانك‌هاي عامل نهضت ملي مسكن اعلام كرده است تنها پروژه‌هاي حمايتي مشمول افزايش سقف تسهيلات اين طرح مي‌شوند.

در اين نامه كه به مديران عامل ۲۷ بانك و مؤسسه اعتباري ابلاغ شده آمده است؛

«پيرو نامه... در خصوص ابلاغ سقف فردي تسهيلات موضوع ماده ۴ قانون جهش توليد مسكن با عنايت به ابهامات پيش‌آمده براي بانك‌هاي عامل در خصوص تسهيلات يادشده به آگاهي مي‌رساند حسب مصوبات مورخ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۲شوراي پول و اعتبار در راستاي حمايت از گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه مقرر شد صرفاً سقف تسهيلات پروژه‌هاي حمايتي مسكن در تمامي شهرهاي كشور به‌صورت يكسان به‌مبلغ ۵۵۰۰ ميليون ريال (۵۵۰ ميليون تومان) افزايش يابد.

لذا با در نظر گرفتن محدوديت منابع بانكي و هدف قانونگذار (كمك به خانه‌دار شدن فاقدين مسكن) كليه مصوبات شوراي پول و اعتبار در اين راستا از جمله كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و افزايش سقف تسهيلات يادشده صرفاً شامل پروژه‌هاي حمايتي مسكن كه زمين آن توسط وزارت راه و شهرسازي تأمين و به متقاضيان عرضه مي‌شود بوده و پروژه‌هاي خودمالك شهري / روستايي مشمول افزايش سقف و كاهش نرخ سود تسهيلات مذكور نيستند.

شايان ذكر است در مصوبات مذكور اشاره به اعطاي تسهيلات متمم نشده است و شرايط اعطاي تسهيلات فوق‌الذكر از قبيل نرخ سود و سقف فردي تسهيلات تابع شرايط مندرج در قرارداد تسهيلات است.

گزارش اشکال Top