خبر خوب ساخت مسکن برای این مشاغل

رئیس بنیاد مسکن گفت: طی دو تفاهمنامه بین بنیاد مسکن با بهزیستی و کمیته امداد برنامه احداث ۴۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان در حال اجراست.

اكبر نيكزاد اظهار كرد: ساخت مسكن براي محرومين و اقشار كم‌درآمد توسط بنياد مسكن با جديت دنبال مي‌شود. در اين بخش تفاهمنامه‌اي براي تامين مسكن خانوارهاي داراي دو معلول داريم.

وي افزود: هفته گذشته با همكاري بنياد مستضعفان، بهزيستي، ستاد اجرايي فرمان امام (ره)، دولت و مجلس ۱۴ هزارمين واحد خانواده‌هاي دو معلولي را در كرمانشاه افتتاح كرديم.

نيكزاد تاكيد كرد: يك تفاهمنامه نيز براي اقشار كم‌درآمد داريم كه در اين بخش تفاهمنامه ساخت ۲۰ هزار واحد را با بنياد مستضعفان منعقد كرديم. در اين بخش نيز هفته گذشته ۱۰ هزارمين واحد تحويل داده شد.

رئيس بنياد مسكن با بيان اين‌كه تفاهمنامه‌اي با بهزيستي براي تامين مسكن مددجويان امضا كرده‌ايم گفت: طبق اين تفاهمنامه برنامه‌ ساخت ۱۰ هزار واحد در بخش شهري و ۱۰ هزار واحد در بخش روستايي را هدف‌گذاري كرده‌ايم.

وي تصريح كرد: با كميته امداد امام خميني (ره) نيز به همين ترتيب تفاهمنامه ساخت ۱۰ هزار واحد شهري و ۱۰ هزار واحد روستايي براي مددجويان كميته امداد منعقد شده است.

به گفته نيكزاد، بهزيستي و كميته امداد به هريك از مددجوياني ۱۰۰ ميليون تومان كمك بلاعوض ساخت مسكن پرداخت مي‌كند. يعني در پروژه‌هاي انفرادي و انبوه‌سازي سهم افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و خانواده‌هاي كم‌درآمد حتما مدنظر قرار داده مي‌شود.

گزارش اشکال Top