وام مسکن برای مجردها چند؟

طبق آخرین قیمت‌ها، مجردهای ساکن تهران برای خرید اوراق مسکن باید بیش از ۷۰ میلیون تومان و مجردهای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز باید بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند.

بررسي آخرين وضعيت قيمت اوراق مسكن حاكي از اين است كه هر برگ اوراق وام مسكن (تسه) در فروردين سال گذشته ۱۲۵ هزار و ۵۰۰ و در ارديبهشت و خرداد سال گذشته نيز سال گذشته ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ قيمت دارد.

هر برگ اوراق تسهيلات مسكن بانك مسكن در تير سال گذشته ۱۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان، در مرداد سال گذشته ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان و در شهريور سال گذشته نيز ۱۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان داد و ستد مي‌شود.

اين اوراق در ماه مهر سال گذشته ۱۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان، در آبان‌ ماه ۱۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان و آذر ماه ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان قيمت دارد. اوراق تسهيلات مسكن در دي‌ و بهمن سال گذشته نيز با قيمت‌هاي ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ و ۱۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان معامله مي‌شود. اين اوراق در سال جاري ۱۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان قيمت دارد كه اين گزارش بر اساس همين قيمت نوشته شده است.

قيمت اوراق براي مجردها و متأهل‌هاي تهراني

بر اين اساس، مجردهاي ساكن تهران مي‌توانند تا ۲۸۰ ميليون تومان تسهيلات دريافت كنند كه شامل ۲۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن و ۸۰ ميليون تومان وام جعاله مي‌شود؛ لذا براي دريافت ۲۰۰ ميليون تومان وام بايد ۴۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند كه هزينه اين تعداد اوراق با تسه ۱۲۶ هزار و ۳۰۰ توماني، ۵۰ ميليون و ۵۲۰ هزار تومان مي‌شود. همچنين با در نظر گرفتن ۸۰ ميليون تومان وام جعاله كه براي آن بايد ۱۶۰ ورق به مبلغ ۲۰ ميليون و ۲۰۸هزار تومان خريداري كنند، مجموع هزينه خريد اوراق به ۷۰ ميليون ۷۲۸ هزار تومان مي‌رسد.

زوج‌هاي تهراني نيز بر همين اساس مي‌توانند تا سقف ۴۸۰ ميليون تومان شامل ۲۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن براي هر نفر و ۸۰ ميليون تومان وام جعاله دريافت كنند؛ بنابراين زوجين بايد ۸۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند كه هزينه آن ۱۰۱ ميليون و ۴۰ هزار تومان مي‌شود كه همراه با هزينه ۲۰ ميليون و ۲۰۸ هزار توماني وام جعاله كه براي آن بايد ۱۶۰ ورق تسهيلات مسكن خريداري كنند، در مجموع بايد ۱۲۱ ميليون و ۲۴۸ هزار تومان پرداخت كنند.

قيمت اوراق در ساير استان‌ها

سقف اين تسهيلات براي مراكز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار نفر براي مجردها به ۱۶۰ و براي زوجين به ۳۲۰ ميليون تومان رسيده است. با توجه به اينكه مجردها بايد ۳۲۰ و متاهل‌هاي ساكن اين شهرها نيز بايد ۶۴۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند، مجردها بايد ۴۰ ميليون و ۴۱۶ و متاهل‌ها نيز بايد ۸۰ ميليون و۸۳۲ هزار تومان پرداخت كنند.

گزارش اشکال Top