علت گرانی مسکن در زمستان مشخص شد

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمتمسکن تهران در دی‌ماه برابر با 191.4 و تورم ماهانه آن 9.8 درصد بوده که رکورد دوساله خود را شکسته است

دي‌ماه امسال به ركورد دو ساله رسيده است. برخي تحليلگران عمده رشد  قيمت مسكن  را از ناحيه افزايش هزينه‌هاي ساخت و ساز مي‌دانند اما برخي ديگر معتقدند ركوردزني معاملات در اين مقطع نشان از خيز جدي تقاضا در بازار مسكن تهران دارد كه در ادامه موجب خيز جدي تورم مسكن در ابتداي زمستان شده است.

ركوردزني تورم مسكن تهران
بر اساس اعلام مركز آمار ايران، شاخص قيمتمسكن تهران در دي‌ماه برابر با 191.4 و تورم ماهانه آن 9.8 درصد بوده كه ركورد دوساله خود را شكسته است. رشد نقطه‌اي مسكن نيز برابر با 66 درصد شده كه بالاترين سطح در يك سال اخير است.

به طور كلي براي افزايش قيمت مسكن دو سناريو مطرح مي‌شود؛ سناريوي اول اين است كه جهش در قيمت مسكن به دليل افزايش هزينه‌ها و از سمت توليد بوده باشد.

گزارش اشکال Top