تداوم رشد معاملات اوراق تسهیلات مسکن

بیش از ۳۶ میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۲۶هزار و ۶۷میلیارد ریال در ۱۰ماه گذشته در فرابورس دادو ستد شد که نشان از افزایش ۵درصدی حجم و رشد ۶۸درصدی ارزش معاملات این اوراق در مقایسه با مدت مشابه پارسال دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، نگاهي به كارنامه فرابورس ايران در 10 ماه گذشته نشان مي‌دهد طي 199روز معاملاتي تعداد 942ميليارد و 849ميليون ورقه بهادار در 51ميليون و 142هزار نوبت به ارزش 80838هزار و 848ميليارد ريال در بازارهاي فرابورس خريد و فروش شده است كه به ترتيب از افزايش 91درصدي حجم، افت 39درصدي نوبت‌هاي معاملات و رشد 155درصدي ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال 1400 حكايت دارد.

همچنين بازار اول فرابورس در 10ماه گذشت تغيير مالكيت 206ميليارد و 735ميليون ورقه بهادار به ارزش 1072هزار و 250ميليارد ريال و بازار دوم مبادله 179ميليارد و 655ميليون ورقه بهادار به ارزش 835هزار و 900ميليارد ريال را به خود ديدند كه اين ارقام به ترتيب بيانگر رشد 48 درصدي حجم و افزايش 12 درصدي ارزش معاملات در بازار اول و رشد 18درصدي حجم و افت 21درصدي ارزش معاملات بازار دوم در مقايسه با 10ماه سال 1400 است.

اين گزارش مي افزايد: در بازار ابزارهاي مالي نيز تعداد 83ميليارد و 432ميليون اوراق بدهي به ارزش 75355هزار و 909ميليارد ريال معامله شده است كه از رشد 175درصدي حجم و 170درصدي ارزش معاملات اين بازار در 10ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حكايت مي‌كند.

­­افزون بر اين، بالغ بر 209ميليارد و 370ميليون واحد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله به ارزش 2429هزار و 222ميليارد ريال و 38ميليون ورقه گواهي تسهيلات مسكن(تسه) به ارزش 43هزار و 713ميليارد ريال در اين مدت در اين بازار مورد معامله قرار گرفته است كه نشان از افزايش 292درصدي حجم و 172درصدي ارزش معاملات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله و همچنين افزايش 5درصدي حجم و رشد 68درصدي ارزش معاملات اوراق گواهي تسهيلات مسكن در مقايسه با مدت مشابه پارسال دارد.

اين گزارش مي‌افزايد: شاخص كل فرابورس نيز كه معاملات امسال را از ارتفاع 18هزار و 554واحد آغاز كرده است با ثبت افزايش 17 درصدي، در پايان اين ماه به ارتفاع 21هزار و 508واحد رسيد.

ارزش كل بازار فرابورس نيز كه در ابتداي امسال 17470هزار و 195ميليارد ريال بود، با ثبت رشد 19درصدي در 10ماه گذشته در پايان ديماه به عدد 20724هزار و 64ميليارد ريال رسيد.

گزارش اشکال Top