از قیمت اوراق مسکن با خبر شوید

درحالی که هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن سال جاری، حدود یک هفته قبل ۱۰۸ هزار تومان قیمت داشت، اکنون قیمت این اوراق به بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده است.

بررسي آخرين وضعيت قيمت اوراق مسكن حاكي از آن است كه هر برگ اوراق وام مسكن (تسه) در فروردين سال گذشته ۱۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان، در ارديبهشت ماه ۱۲۰ هزار و ۷۰۰ و تومان در خرداد ماه نيز ۱۲۴ هزار و ۱۰۰تومان قيمت دارد. هر برگ اوراق تسهيلات مسكن بانك مسكن در تير سال گذشته ۱۲۱ هزار و ۴۰۰ تومان، در مرداد سال گذشته ۱۲۰ هزار تومان و در شهريور سال گذشته۱۲۰ هزار و۳۰۰ تومان داد و ستد مي‌شود.

 

اين اوراق در ماه مهر سال گذشته ۱۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان، در آبان‌ماه ۱۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان و آذرماه ۱۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان قيمت داشتند.

اوراق تسهيلات مسكن در دي‌ و بهمن سال گذشته نيز با قيمت‌هاي ۱۲۰ هزار تومان و ۱۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان معامله مي‌شود. اين اوراق در سال جاري ۱۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان قيمت دارد كه اين گزارش بر اساس همين قيمت نوشته شده است.

قيمت اوراق براي مجردها و متأهل‌هاي تهراني

بر اين اساس، مجردهاي ساكن تهران مي‌توانند تا ۲۸۰ ميليون تومان تسهيلات دريافت كنند كه شامل ۲۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن و ۸۰ ميليون تومان وام جعاله مي‌شود؛ لذا براي دريافت ۲۰۰ ميليون تومان وام بايد ۴۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند كه هزينه اين تعداد اوراق با تسه ۱۲۰ هزار و ۱۰۰ توماني، ۴۸ ميليون و ۴۰ هزار تومان مي‌شود.

همچنين با در نظر گرفتن ۸۰ ميليون تومان وام جعاله كه براي آن بايد ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۹ ميليون و ۲۱۶ هزار تومان خريداري كنند، مجموع هزينه خريد اوراق به ۶۷ ميليون و ۲۵۶ هزار تومان مي‌رسد.

زوج‌هاي تهراني نيز بر همين اساس مي‌توانند تا سقف ۴۸۰ ميليون تومان شامل ۲۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن براي هر نفر و ۸۰ ميليون تومان وام جعاله دريافت كنند؛ بنابراين زوجين بايد ۸۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند كه هزينه آن ۹۶ ميليون و ۸۰ هزار تومان مي‌شود كه همراه با هزينه ۱۹ ميليون و۲۱۶ هزار توماني وام جعاله كه براي آن بايد ۱۶۰ ورق تسهيلات مسكن خريداري كنند، در مجموع بايد ۱۱۵ ميليون و ۲۹۶ هزار تومان پرداخت كنند.

قيمت اوراق در ساير استان‌ها

 

سقف اين تسهيلات براي مراكز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار نفر براي مجردها به ۱۶۰ و براي زوجين به ۳۲۰ ميليون تومان رسيده است و با توجه به اينكه مجردها بايد ۳۲۰ و متاهل‌هاي ساكن اين شهرها نيز بايد ۶۴۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند، مجردها بايد ۳۸ ميليون و ۴۳۲ و و متاهل‌ها نيز بايد ۷۶ ميليون و ۸۶۴ هزار تومان پرداخت كنند.

گزارش اشکال Top