افزایش قیمت مسکن در تهران

بانك مركزي از رشد ۲۷ درصدي معاملات مسكن شهر تهران طي آذرماه در مقايسه با ماه پيش از آن خبر داد.در سومين ماه پاييز متوسط قيمت مسكن ۲.۹ درصد افزايش يافته است.

بر اساس آمار بانك مركزي تعداد آپارتمان هاي مسكوني معامله شده در شهر تهران در آذر ماه سال ۱۴۰۱، به ۱۰.۲ هزار واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل ۲۷.۲ و ماه مشابه سال قبل ۴.۷ درصد افزايش نشان مي دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملكي شهر تهران ۴۸۰.۷ ميليون ريال بود كه حاكي از افزايش ۲.۹ درصدي نسبت به ماه قبل است.

بررسي توزيع واحدهاي مسكوني معامله شده در شهر تهران به تفكيك عمر بنادر ماه گذشته نشان مي‌دهد از مجموع ۱۰۱۸۴ واحد مسكوني، واحدهاي تا ۵ سال ساخت با سهم ۲۹ درصدي بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

با اين وجود سهم مذكور در مقايسه با آذرماه سال قبل ۴.۲ درصد كاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با عمر بالا در گروه‌هاي ۱۱ تا ۱۵ سال و بيش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.

توزيع تعداد معاملات انجام شده در آذرماه امسال حاكي از آن است كه در بين مناطق ۲۲ گانه شهر تهران منطقه ۵ با سهم ۱۵ درصدي از كل معاملات بيشترين قراردادهاي مبايعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. مناطق ۱۰ و ۲ نيز به ترتيب با سهم ۹.۴ و ۹.۳ درصد از كل معاملات انجام شده در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار دارند.

بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده با ۹۴ ميليون و ۴۱۰ هزار تومان براي منطقه يك و كمترين متوسط قيمت با ۲۴ ميليون و ۴۹۰ هزار تومان براي منطقه ۱۸ بوده است. همچنين در آذرماه امسال شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و كل مناطق شهري به ترتيب نسبت به ماه قبل از آن ۲.۵ و ۳ درصد افزايش يافته است.

 

گزارش اشکال Top