روش دولت برای خانه‌دار شدن کارمندان

سلمانی معاون وزارت اقتصاد، با اشاره به تخصیص زمین به تعاونی‌های مسکن جهت ساخت مسکن برای کارمندان فاقد مسکن، از دستگاه‌ها خواست تا میزان زمین مورد نیاز را به قید فوریت اعلام کنند.

ذبيح الله سلماني در بخشنامه‌اي به دستگاه‌هاي زير مجموعه اين وزارت خانه اعلام كرد، ضمن ايفاد تصوير نامه شماره ۱۳۸۷۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خصوص تخصيص زمين به تعاوني‌هاي مسكن در اجراي قانون جهش توليد مسكن و همچنين تاكيدات رياست جمهوري مبني بر نقش و حضور تاثيرگذار تعاوني‌ها در ساخت و ساز كشور، خواهشمند است دستور فرماييد حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ نام تعاوني مسكن و مقدار زمين مورد نياز براي كاركنان فاقد مسكن آن سازمان / شركت را براي اقدامات بعدي به اين معاونت اعلام كنند.

 

گزارش اشکال Top