ماجرای ساخت خانه‌های ۳۰ متری چیست؟

مجوز ساخت خانه‌های ۳۰ تا ۳۵مترمربعی در بافت فرسوده تهران صادر شد.

طبق مصوبه ضوابط خاص احداث بنا در بافت فرسوده و ناكارآمد شهر تهران عرضه آپارتمان‌هايي با مساحت ۳۰ تا ۶۰مترمربع در بافت‌هاي فرسوده پايتخت اجرا خواهد شد.

 كميسيون ماده پنج تهران با تصويب «ضوابط خاص» براي بافت‌هاي فرسوده درصدد است خانه‌‌سازي در دامنه متراژي فوق‌العاده كوچك را تسهيل كند.

درصورتي‌كه اين مصوبه مهر تاييد شوراي مذكور را دريافت كند، اجراي آن مي‌‌تواند زمينه‌‌ساز ساخت حدود ۲۵هزار واحد مسكوني حدود ۳۰مترمربعي در مناطق نيمه جنوبي شهر شود.

اخبار مربوط به بازنگري در ضوابط طرح تفصيلي مرتبط با ساخت‌و‌ساز در بافت‌هاي فرسوده در چند روز گذشته منتشر و اعلام شد ضوابط صدور پروانه در اين بافت‌ها به نحوي تغيير مي‌‌كند كه گره اصلي نوسازي اين بافت‌ها يعني عدم صرفه اقتصادي تخريب و مشاركت به‌دليل محدوديت تراكم گشوده شود.

محتواي مصوبه كميسيون ماده پنج، نشان مي‌‌دهد در قالب اين ضوابط خاص، دو خط قرمز براي مسكوني‌‌سازي در بافت‌هاي فرسوده شهر تهران پاك شده است كه يكي ناظر بر تامين حداقل پاركينگ ساختمان‌ها و ديگري مربوط به سقف تعداد طبقات (تراكم ساختماني) در زمين‌‌هايي با قواره كوچك و خيلي كوچك است.

اين ضوابط ويژه نوسازي بافت‌هاي فرسوده تهران است كه مساحت آن به بيش از چهارهزار و ۴۰۰ هكتار مي‌‌رسد و در همه مناطق پراكنده است؛ اما عمده آنها در ۱۰منطقه نيمه‌جنوبي شهر شامل مناطق ۱۰ تا ۱۹ واقع شده است.

بر اساس مصوبه اخير كميسيون ماده پنج، زمين‌‌هاي خيلي كوچك با مساحت ۵۰ تا ۱۰۰مترمربع كه عمدتا در بافت‌هاي فرسوده واقع شده‌‌اند، يكي از قطعات هدف تسهيل ساخت‌و‌ساز هستند كه كميسيون ماده پنج به آنها اجازه داده است ساختمان مسكوني چهار طبقه ساخته شود؛ ضمن اينكه تامين حداقل يك واحد پاركينگ در اين ساختمان‌ها از اين پس كفايت مي‌‌كند.

اين قاعده دو خط قرمز اصلي ساخت‌و‌ساز در بافت‌هاي فرسوده را پاك كرده است. خط قرمز اول اين است كه به‌طور كلي بر اساس ضوابط عامل طرح تفصيلي ساخت‌و‌ساز در زمين‌‌هايي با مساحت كوچك در حداقل تعداد طبقات مجاز است.

در طرح تفصيلي ساخت‌و‌ساز در زمين‌‌هاي ۵۰ تا ۱۵۰مترمربعي مشروط بر اينكه عرض معبر حداقل ۶ متر باشد، فقط سه طبقه تعريف شده و اين در حالي است كه در بافت فرسوده از اين پس امكان ساخت چهار طبقه در زمين‌‌هاي ۵۰ تا ۱۰۰مترمربعي فراهم است.

گزارش اشکال Top