خبر جدید سخنگوی دولت برای بازار مسکن

سخنگوی دولت گفت: بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی مسکن، در نشست امروز هیأت وزیران تصویب شد.

خبر جديد سخنگوي دولت براي بازار مسكن چيست؟

علي بهادري جهرمي روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: آيين‌نامه ساماندهي مسكن در حوزه تسهيل و تسريع اختصاص كمك وديعه مسكن بود و براي موجراني كه با مستاجران همراهي بيشتر داشته باشند هم مشوق‌هايي پيشنهاد شد كه وزارتخانه‌هاي راه و اقتصاد در نظر مي‌گيرند.

وي با اشاره به تغيير در شيوه نرخ‌گذاري مشاوران املاك و نحوه محاسبه درصدي از نصاب معامله، تصريح كرد: قرار شد درصدي از ارزش معاملاتي مطابق قانون ماليات ساليانه مشخص مي شود، حق الزحمه مشاوران در نظر گرفته شود كه با اين تغيير بتوانيم شاهد تغيير جدي در اين حوزه باشيم.

بهادري جهرمي اضافه كرد: البته اين موضوع بايد تأييديه نهايي اتحاديه متبوع را دريافت كند.

سخنگوي دولت گفت: همچنين لايحه مبارزه با راهزني دريايي با پيشنهاد وزارت دادگستري در نشست امروز هيأت وزيران تصويب شد.

وي ادامه داد: بحث‌هاي تعقيب و چگونگي دستگيري متهمان و همچنين موضوعات نظارتي در اين لايحه گنجانده شده كه اميدوارم به تصويب مجلس برسد.

گزارش اشکال Top