طرح دولت برای خانه‌دار شدن کارمندان چیست؟

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برنامه‌ریزی کنید تا پایان این دولت همه کارمندان صاحب خانه شوند.

سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر لزوم فعال شدن ظرفيت‌هاي بخش تعاون تصريح كرد: برنامه‌ريزي كنيد تا پايان اين دولت همه كارمندان صاحب خانه شوند.

محمد هادي زاهدي‌وفا در آئين گراميداشت روز جهاني تعاون، اين حوزه را از بخش‌هاي كليدي اقتصاد ايران دانست و گفت: در حوزه اجتماعي نيز همواره بخش تعاون در رويكردهاي كسب و كار مردم نقش پر رنگي داشته است و با وجود فاصله بسياري كه با چشم‌انداز مدنظر براي سهم تعاون در اقتصاد وجود دارد، اما تعاون در كشور در حوزه‌هاي كاري خود كارنامه قابل قبولي داشته است.

وي ضمن تبريك عضويت اتاق تعاون ايران در هيات مديره اتحاديه بين المللي تعاون (ICA)، اين انتخاب را دستاورد مهمي در عرصه ديپماسي اقتصادي دانست و اظهار اميدواري كرد حضور در عرصه بين الملل براي تامين منافع اقتصادي اتاق‌هاي تعاون گسترش يابد.

به گفته سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، حضور فعال در سازمان‌هاي بين‌المللي با هدف نقش آفريني در عرصه ديپلماسي اقتصادي جزء رويكرد‌هاي اصلي دولت سيزدهم است.

زاهدي وفا با تاكيد بر لزوم فعال شدن ظرفيت‌هاي بخش تعاون تصريح كرد: برنامه‌ريزي كنيد تا پايان اين دولت همه كارمندان صاحب خانه شوند.

در اين همايش تفاهم نامه همكاري مشترك مركز پژوهش‌هاي مجلس و اتاق تعاون ايران به امضا رسيد.

زاهدي وفا همچنين از بهمن عبداللهي، رئيس اتاق تعاون ايران به دليل انتخاب در هيات مديره اتحاديه بين‌المللي تعاون ICA تقدير كرد.

گزارش اشکال Top