تحویل ۶۰ هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید رویکرد دولت سیزدهم را مسئله مسکن مهر دانست و اعلام کرد بر اساس مصوبات اخیر شورای برنامه‌ریزی استان تهران به دنبال آن هستیم که مسئله قیمت تمام شده مسکن در «پرند» و «پردیس» برای پیمانکاران مشخص شود.

مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد گفت: ۶۰ هزار واحد مسكن مهر نيمه‌كاره تا پايان سال تكميل مي‌شود. با دستور رئيس‌جمهور مبني بر رفع مشكلات مسكن مهر، تمامي قراردادهاي پيمانكاري مسكن مهر بازنگري و با ضرايب جبراني، تعديل و كارگاه‌هاي مسكن مهر بعد از يك دوره توقف، مجددا فعال شدند.

عليرضا جعفري علت تعطيلي كارگاه‌ها را اينگونه توضيح داد: مهم‌ترين مسئله‌اي كه با آن مواجه بويم «افزايش قابل‌توجه در قيمت تمام شده مسكن» بود كه منجر به توقف اجراي قراردادهاي پيمانكاران مسكن مهر شده بود. صدها قرارداد پيمانكاري در حوزه مسكن مهر به‌دليل عدم توجيه اقتصادي براي پيمانكار متوقف شده بودند و عملا پيمانكاران انگيزه‌اي براي اتمام پروژه نداشتند.

جعفري افزود: براي حل موضوع قردادهاي پيمانكاران نيازمند برگزاري جلسات متعدد در شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها بوديم تا موضوع «تعديل قراردادهاي پيمانكاران» را تعيين تكليف شود.

وي تاكيد كرد: رويكرد اين دولت سيزدهم مسئله مسكن مهر است. در نتيجه براي پيگيري و هماهنگي بين مديران در حوزه شوراي برنامه‌ريزي استان كه عمده آن در «پرند» و «پرديس» بود، مصوباتي تصويب كرديم تا مسئله قيمت تمام شده مسكن براي پيمانكار را تعيين تكليف كنيم.

هزينه افزايش قيمت‌ها متوجه متقاضيان نيست

مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد گفت: پيمانكاران به‌عنوان مجري پروژه نبايد ضرر كنند. قراردادهاي برخي پروژه‌هاي مسكن مهر با تاخير زياد در سال ۹۹ منعقد شده بود. بعد از رفع موانع حقوقي بر اساس رويكرد فني و شرايط عمومي پيمان اين قراردادها را بازنگري كرديم و با اعمال ضرايب جبراني، قراردادها طوري تعديل شد كه پيمانكار انگيزه كافي براي تكميل واحدها را داشته باشد.

به گفته جعفري، گرچه تعديل قراردادهاي پيمانكاري بار و هزينه‌اي بر دوش دولت دارد اما بر اساس دستور وزير راه و شهرسازي نبايد هزينه افزايش قيمت به دوش متقاضي باشد.

بر اين اساس تاكيد داريم كه اصلا قرار نيست هزينه تكميل پروژه بر دوش متقاضي باشد و متقاضي بر اساس تعهد اوليه در قرارداد آورده و اقساط را تكميل كرده است و تعديل قراردادهاي پيمانكاري از منابع شركت مادرتخصصي شركت عمران شهرهاي جديد انجام شد.

گزارش اشکال Top