قرارداد اجاره به‌صورت اتوماتیک تمدید می‌شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: قرارداد مستاجرین به‌صورت اتوماتیک تمدید خواهد شد و نیازی به تخلیه وجود ندا

به گفته وزير راه و شهرسازي لزومي ندارد مستاجرين قرارداد خود را تمديد كنند. قرارداد آنها به‌صورت اتوماتيك تمديد خواهد شد و نيازي به تخليه نيست.

 رستم قاسمي: بر اساس مصوبات صورت گرفته كليه قراردادهايي كه مستاجرين با موجرين دارند به‌صورت اتوماتيك تمديد خواهد شد و نيازي به تخليه وجود ندارد. در تهران و بقيه كلان شهرها ۲۵ درصد افزايش اجاره‌بها و در بقيه شهرها اين ميزان ۲۰ درصد خواهد بود.

گزارش اشکال Top