خرید عرصه مسکن مهر اجباری است؟

شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد که طبق قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و هم‌چنین قانون بودجه سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ متقاضیان الزامی به خرید عرصه مسکن مهر ندارند.

اخيرا پيامكي با عنوان «متقاضي محترم خريد عرصه شما اجباري مي باشد حضورا به واحد عرصه مراجعه نماييد». به برخي متقاضيان مسكن مهر شهر جديد پرند ارسال شده است. با توجه به اين‌كه قيمت فروش عرصه در حال حاضر به ۴۰ تا ۵۰ ميليون تومان رسيده، نگراني‌هايي از اين بابت ايجاد شد. اما ظاهرا در ارسال پيامك، سليقه‌اي عمل شده و الزامي به خريد عرصه واحدهاي مسكن مهر وجود ندارد.

در اين زمينه روابط عمومي شركت عمران شهرهاي جديد جوابيه‌اي را بدين شرح منتشر كرده است:

«براساس قانون ساماندهي حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال ۱۳۸۷ و آيين نامه اجرايي آن، عرصه پروژه هاي مسكن مهر در قالب انعقاد قرارداد اجاره ۹۹ ساله زمين به سازندگان يا تعاوني هاي مسكن تحويل شده است و متقاضيان ملزم مي باشند پس از تكميل پروژه و تحويل واحد نسبت به پرداخت بهاي اجاره عرصه به صورت سالانه و در چارچوب ضوابط و مقررات اقدام نمايند. از آنجا كه عموم پروژه هاي مسكن مهر داراي متقاضي بوده اند لذا در خصوص اين گروه از پروژه ها وفق مفاد بند ب تبصره ۸ قانون بودجه سالهاي ۱۳۹۷ لغايت ۱۴۰۰ و بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اساساً الزامي به فروش عرصه به متقاضي وجود نداشته و صرفا در صورت تقاضاي متقاضي مبني بر خريد عرصه، دستگاههاي اجرايي مكلف به فروش قدرالسهم واحد متقاضي از كل عرصه براساس قيمت كارشناسي روز مي باشند. لكن در خصوص پروژه هاي مسكن مهري كه به دليل نداشتن متقاضي واجد شرايط، امكان تكميل واحدها ميسر نبود و پروژه ها به سبب ناتواني سازنده در تامين منابع مالي در وضعيت راكد، بلاتكليف مانده بودند، براساس تصويب نامه هاي هيات محترم وزيران طي سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مقرر گرديد، اين واحدها با تعديل شرايط ثبت نام به سازندگان، تعاوني و اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار گردد و از محل منابع حاصل از فروش اين واحدها (ارزش زمين) براي تكميل پروژه هاي خدمات روبنايي با رعايت قوانين هزينه گردد بنابراين همچنان كه اشاره گرديد درخصوص واحدهاي گروه اول اساساً الزامي به فروش عرصه نبوده و در صورت تقاضاي متقاضي، قدرالسهم واحد متقاضي از عرصه براساس نظر كارشناس دادگستري تعيين و واگذاري با دريافت بهاي عرصه به نقد و يا نقد و اقساطي انجام مي شود و فروش عرصه صرفاً در خصوص واحدهاي گروه دوم كه در چارچوب مصوبات هيات وزيران به اشخاص حقيقي يا حقوقي با هدف تعيين تكليف واحدهاي بدون متقاضي واگذار شده است انجام مي شود».

بنابراين گزارش، چند سالي است كه فروش عرصه به يكي از منابع تامين بودجه دولت براي اجراي پروژه‌هاي مسكوني تبديل شده است. بر اين اساس ساليانه مبلغي به عنوان قيمت عرصه اعلام و هر سال به‌روزرساني مي‌شود. شركت عمران در شهرهاي مختلف اعلام مي‌كند كه اين قيمت بر اساس نظر كارشناسي اعلام مي‌شود. معمولا اين واگذاري‌ها نيز به صورت نقدي و اقساطي است.

گزارش اشکال Top