پیشنهاد وام ۷۰۰ میلیون تومانی برای خرید مسکن

وزیر مسکن اعلام کرده که افزایش سقف وام خرید مسکن در جلسه شورای عالی مسکن مطرح است. پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای وام خرید مسکن مبلغ ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان است.

وزير مسكن اعلام كرده كه افزايش سقف وام خريد مسكن در جلسه شوراي عالي مسكن مطرح است. پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي براي وام خريد مسكن مبلغ ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليون تومان است.

 از اظهارات رستم قاسمي در حاشيه ديدار با وزير زيرساخت ارمنستان در جمع خبرنگاران درباره وام وديعه مسكن گفت: در خصوص بازار مسكن بايد گفت اين بازار ملتهب و در ستاد تنظيم بازار جلساتي براي آن در نظر گرفته شده است. بسته‌اي هم در اين خصوص وزارت راه و شهرسازي به ستاد تنظيم بازار ارائه كرده است.

وي درباره وام وديعه مسكن اظهار داشت: فردا رقم جديد وام وديعه مسكن در شوراي عالي مسكن با حضور رئيس جمهور به تصويب مي‌رسد. پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي افزايش اين وام درتهران به ۱۰۰ ميليون تومان است.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه با شوراي پول و اعتبار در خصوص نرخ سود وام وديعه مسكن مخالفيم، گفت: نبايد سقف قرارداد اجاره مسكن در تهران از ۲۵ درصد بيشتر شود. قرار است فردا در جلسه شوراي عالي مسكن به رياست رئيس جمهور موضوع انتقال سامانه اتحاديه مشاوران املاك به سامانه وزارت راه و شهرسازي مطرح و تصويب شود. در اين صورت مي‌توانيم از رقم قرارداد اجاره سالانه هر واحد مطلع شويم و اجازه ندهيم موجري از سقف تعيين شده مبلغ اجاره را افزايش دهد.

وام خريد مسكن ۷۰۰ ميليون تومان مي‌شود؟

قاسمي درباره وام خريد مسكن تصريح كرد: فردا همچنين در جلسه شوراي عالي مسكن، افزايش سقف وام خريد مسكن مطرح خواهد شد. پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليون تومان در تهران است.

وي در خصوص اجراي نهضت ملي مسكن اظهار داشت: شركت بازآفريني شهري با شهرداري‌ها و ديگر دستگاه‌هاي تابعه ساخت ۱۵۰ هزار واحد نهضت ملي مسكن در بافت‌هاي فرسوده را به امضا رسانده و همچنين ساخت ۱۶۷ هزار واحد مسكن روستايي از ۲۰۰ هزار مسكن روستايي در نظر گرفته شده آغاز شده و امسال به سقف مورد نظر در خصوص مسكن روستايي دست خواهيم يافت.

وي افزود: تأمين زمين دو ميليون و ۴۰۰ هزار واحد مسكن شهري در حال اتمام است كه يك ميليون و ۴۰۰ هزار واحد آن بارگذاري شده و بقيه در مسير الحاق و بارگذاري هستند. يك ميليون و ۳۰۰ هزار واحد نهضت ملي مسكن در دست اجرا داريم كه از مراحل مختلف از خاكبرداري تا سفت كاري در دست اجرا است.

وزير راه و شهرسازي با تأكيد بر اينكه بين ۱.۵ تا دو سال ساخت مسكن در كشور به طول مي‌انجامد، گفت: برنامه ما اين است كه شعار مسكني دولت مبني بر ساخت ۴ ميليون واحد را در دو پارت دو ميليون واحدي اجرا كنيم تا قبل از شهريور امسال ساخت پارت نخست آن نهايي خواهد شد.

به گفته وي سهميه شهرهاي جديداز نهضت ملي مسكن ۶۰۰ هزار واحد است كه فردا با حضور رئيس جمهور ساخت صد هزار واحد آن كلنگ زني خواهد شد.

قاسمي تصريح كرد: ما روي زمين خشك و خالي كلنگ نمي زنيم مگر آنكه پيمانكار آن تأمين شده باشد و زيرساخت‌ها نهايي شده باشد.

وزير راه و شهرسازي درباره علت عدم پرداخت تسهيلات ۳۶۰ هزار ميليارد توماني در سال گذشته از سوي بانك‌ها براي ساخت مسكن، گفت: مشكل سال گذشته اين بود كه بايد با شوراي پول و اعتبار در خصوص سهميه هر بانك و ديگر نكات فني آن مكاتبه مي‌كرديم كه اين اتفاق افتاده است. ما در شش ماهه نخست دولت سيزدهم كارهايي مانند تهيه نقشه مجتمع‌هاي مسكوني و تأمين زيرساخت‌ها را به اتمام رسانده ايم.

قاسمي با بيان اينكه ۲۰۰ هزار واحد مسكن مهر باقي مانده و فردا در شوراي عالي مسكن با حضور رئيس جمهور اين ۲۰۰ هزار واحد تعيين تكليف مي‌شوند، بيان كرد: ما از مسكن مهر در نهضت ملي مسكن الگو برداري و ايرادات آن را برطرف كرديم. به عنوان مثال تراكم خانوار در مسكن مهر ۱۲۷ خانواده در هر هكتار است كه در نهضت ملي مسكن به ۵۰ خانواده در هر هكتار كاهش يافته است.

وزير راه و شهرسازي در خصوص مشكلات شهرهاي جديد هشتگرد و پرديس اظهار داشت: مردم اين دو شهر جديد مشكلات عديده اي دارند و ما به آن واقف هستيم. ۱۰ هزار واحد مسكوني در پرديس كمبود داريم و مردم بعضاً آورده مورد نياز يا حتي اقساط آن را پرداخت كرده اند اما مسكني ساخته نشده است كه فردا در جلسه شوراي عالي مسكن با حضور رئيس جمهور به اين موضوع خواهيم پرداخت.

گزارش اشکال Top