این خانه متری ۱۰ میلیون تومان است

قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران را در این گزارش می بینید.

قيمت آپارتمان در تهران با عمر بناي بين يك تا ۳۰ سال را مي‌توانيد در اين گزارش مشاهده كنيد. خانه 54 متري با عمربناي 18 سال در آزادي خيابان فلاح متري 10 ميليون قيمت گذار شده است.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قيمت هر متر مربع (تومان)
۱ شريعتي، بالاتر از پل رومي ۱۶۰ ۴ ۱ ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۲ سعادت آباد، شهرك گلديسان ۱۴۴ ۱ ۲ ۶۱.۵۰۸.۰۰۰
۳ وليعصر، رو به روي جام جم ۱۱۴ ۱ ۱۵ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۴ اتوبان بابايي، رو به روي دانشگاه امام حسين ۹۲ ۸ ۵ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۵ باغ فيض، خيابان ناطق نوري ۵۰ ۲ ۸ ۳۴.۰۰۰.۰۰۰
۶ كريم خان، خيابان نجات الهي ۶۴ ۱ ۱ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۷ ميدان امام حسين، بالاتر از خيابان صفا ۱۲۳ ۳ ۱ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۸

وحيديه، ميدان تسليحات

۷۱ ۶ ۲ ۳۰.۲۸۱.۰۰۰
۹ سي متري جي، خيابان ۱۶۹ متري اميري ۱۱۲ ۴ ۴ ۱۹.۶۴۲.۰۰۰
۱۰ نواب، محبوب حجاز غربي ۸۰ ۳ ۱۷ ۱۵.۶۲۵.۰۰۰
۱۱ كارگر جنوبي، نبش كوچه شهريور ۱۰۳ ۲ ۳۰ ۳۰.۰۹۰.۰۰۰
۱۲ دروازه شميران، خيابان سادات ۷۴ ۲ ۱۵ ۲۷.۰۲۷.۰۰۰
۱۳ پيروزي، بلوار ابوذر بين پل دوم و سوم ۷۰ ۴ ۱۴ ۲۴.۲۸۵.۰۰۰
۱۴ بزرگراه محلاتي، خيابان مخبري ۴۱ ۲ ۷ ۲۳.۷۰۰.۰۰۰
۱۵ مشيريه، خيابان زرين خواه ۴۸ ۵ ۲۱ ۱۳.۹۵۸.۰۰۰
۱۶ خزانه، خيابان محمدي ۸۱ ۱ ۱۴ ۱۱.۹۷۵.۰۰۰
۱۷ آزادي، فلاح ۵۴ ۴ ۱۸ ۱۰.۱۸۵.۰۰۰
۱۸ يافت آباد ۷۰ ۳ ۱۵ ۱۱.۸۵۷.۰۰۰
۱۹ عبدل آباد، لقمان جنوبي ۵۳ ۴ ۲۱ ۱۴.۱۵۱.۰۰۰
۲۰ شهر ري، خيابان عزيزي نژاد ۴۵ ۴ ۲۱ ۱۳.۷۷۸.۰۰۰
۲۱ آزادي، شهرك آزادي ۱۱۴ ۱ ۸ ۲۶.۴۷۰.۰۰۰
۲۲ دهكده المپيك، خيابان ساحل ۱۱۹ ۱ ۱ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰

گزارش اشکال Top