جزئیات جدید وام ۶۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن

سقف تسهیلات ساخت مسکن در سال گذشته (۱۴۰۰) ۴۵۰ میلیون تومان بود که امسال با افزایش هزینه‌های ساخت مسکن و رشد قیمت مصالح ساختمانی به ۶۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد رسیده است.

افزايش هزينه‌هاي ساخت مسكن و رشد ساليانه ۴۰ تا ۵۰ درصدي قيمت مصالح ساختماني، دولت را بر آن داشت تا سقف وام ساخت مسكن را افزايش دهد. سال ۱۴۰۰ سقف تسهيلات ساخت مسكن ۴۵۰ ميليون تومان بود كه امسال به ۶۰۰ ميليون تومان به ازاي هر واحد رسيده است.

دولت سيزدهم طرح  ساخت چهار ميليون واحد مسكوني طي چهار سال در قالب نهضت ملي مسكن را آغاز كرده كه گفته مي‌شود اجراي آن به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. به اين ترتيب اگر دولت بتواند توليد ساليانه مسكن را از حدود نيم ميليون واحد مسكوني فعلي به حدود يك ميليون واحد برساند به نوعي در سياست‌هاي كلان خود در بخش مسكن موفق بوده است.

كارشناسان معتقدند تجربه مسكن مهر كه پس از گذشت حدود ۱۵ سال هنوز به طور كامل در بخش‌هايي از كشور به اتمام نرسيده نشان داده دولت بايد از دخالت مستقيم در ساخت و ساز خودداري كند. از آن طرف بخش خصوصي شرايط چندان مطلوبي ندارد. كاهش توان متقاضيان مسكن، رشد قيمت مصالح ساختماني و بازده سرمايه پايين‌تر از نرخ تورم عمومي، منجر به كاهش انگيزه‌هاي بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در بخش مسكن شده است.

از طرف ديگر دولت قيمت ساخت واحدهاي نهضت ملي مسكن را در آخرين به‌روزرساني ۴.۵ ميليون تومان در هر متر مربع اعلام كرده كه سازندگان معتقدند با اين مبالغ نمي‌توان پروژه‌ها را پيش برد و هزينه‌ها فراتر از اين ارقام است. بنابراين به نظر مي‌رسد افزايش تسهيلات ساخت مي‌تواند راهكاري جايگزين براي رشد ساخت و ساز در كشور باشد.

بانك مسكن براي سال جديد سقف تسهيلات ساخت مسكن را از ۴۵۰ به ۶۰۰ ميليون تومان افزايش داد. در اين خصوص يك بسته اعتباري جهت اعطاي تسهيلات ساخت مسكن در ۱۲ سقف متفاوت با در نظر گرفتن شهر محل سكونت، استفاده از فناوري‌هاي نوين و شرايط فني سازنده تدوين كرده است.

محمود شايان ـ مديرعامل بانك مسكن در اين خصوص گفته است: سقف اين تسهيلات برحسب طبقه‌بندي جمعيتي شهرها به سه گروه تقسيم مي‌شود كه در هر گروه، بسته به اينكه سازنده متقاضي تسهيلات ساخت، از فناوري نوين ساختماني در ساخت‌وساز استفاده كند يا خير و همچنين برحسب اينكه سازنده حرفه‌اي باشد يا معمولي (غيرحرفه‌اي)، سقف تسهيلات نيز متفاوت تعيين‌شده است.

وي بيان كرد: در بسته اعتباري سال جاري رونق توليد مسكن، براي ۱۲ شهر «تهران، اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز، كرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساري و رشت» سقف تسهيلات ساخت مسكن براي سازندگان حرفه‌اي كه از فناوري نوين هم استفاده كنند، ۶۰۰ ميليون تومان به ازاي هر واحد است.

مديرعامل بانك مسكن افزود: همچنين به سازندگان غيرحرفه‌اي كه از فناوري نوين ساخت در پروژه خود بهره بگيرند، ۵۵۰ ميليون تومان تسهيلات به ازاي احداث هر واحد مسكوني پرداخت مي‌شود.

گزارش اشکال Top