هشدار به وزارت مسکن: خانه های جدید را در جاهایی نسازید که زمین،فرونشست دارد

وزارت راه و شهرسازی در قالب برنامه جهش ملی مسکن تاکنون از حدود ۲ میلیون متقاضی برای اسکان در شهرهای جدید ثبت نام کرده و وعده داده تا اراضی مورد نیاز ساخت واحدهای مسکونی آنها را تأمین خواهد کرد.

اين تعداد متقاضي ثبت نام شده به معناي اسكان حداقل ۶ ميليون نفر جمعيت جديد در مناطق مستعد فرونشست زمين است كه مصارف آبي آنها شامل شرب، كشاورزي، صنعت و خدمات مي شود ولي منابع آب در اطراف آنها حتي پاسخگوي نياز فعلي اين مناطق نيست.

بررسي هاي هواشناسي و اقليمي ثابت كرده كه منابع آبي ايران به ويژه در اطراف فلات مركزي حداقل در ۱۵ سال آينده افزايشي نخواهد يافت؛ بنابراين جمعيت جديدي كه به واسطه برنامه جهش ملي مسكن در اطراف فلات مركزي بارگذاري خواهد شد، براي مصارف خود ناچار مي شود به سفره هاي زيرزميني فشار بيشتري وارد كند و سرعت فرونشست زمين در اين مناطق را افزايش دهد.

براي رفع اين دغدغه، دولت بايد طرح بارگذاري جمعيت در شهرهاي جديد را تعديل كند يا از اختصاص اراضي براي ساخت و ساز در مناطق مستعد فرونشست زمين منصرف شده و جمعيت متقاضي مسكن را به احياي بافت فرسوده شهرها و اسكان در محلات موجود ترغيب كند.

جاي ترديد نيست كه هرگونه اصرار بر توسعه شهرهاي جديد با توجه به كمبود منابع آبي و سرعت فرونشست زمين، زندگي ساكنان فعلي و آينده اين مناطق را با خطر روبرو خواهد كرد.

گزارش اشکال Top