آخرین قیمت مسکن مهر/واحدهای دو میلیاردی کجا هستند ؟

قیمت مسکن های مهر وابسته به منطقه ای که تاسیس شده‌اند از ۳۰۰ میلیون تومان تا نزدیک به ۲ میلیارد تومان متغیر است.

نطقه پرديس و پرند گران ترين مسكن هاي مهر را دارند به طوري كه يك واحد ۱۱۹ متري در پرند امروز يك ميليارد ۷۵۰ ميليون تومان قيمت خورده است و يك واحد ۱۰۱ متري در اين منطقه نيز يك ميليارد و ۴۷۰ ميليون تومان قيمت دارد و در پرديس نيز يك واحد مسكن مهر ۹۲ متري امروز به قيمت يك ميليارد تومان خريد و فروش مي شود.

در اين بين اما مسكن مهر هاي پاكدشت به قيمت خودرو به فروش مي رسند به طوري كه يك واحد ۶۵ متري در اين منطقه تنها ۳۳۰ ميليون تومان قيمت دارد.

قيمت روز مسكن هاي مهر در جدول زير آمده است:

گزارش اشکال Top