شرایط ثبت‌نام مردان مجرد بالای ۲۳ سال سن در طرح نهضت ملی مسکن

ساختمان وزارت راه و شهرسازی معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه‌ای جزییات ثبت‌نام مردان مجرد بالای ۲۳ سال سن را در سامانه نهضت ملی مسکن اعلام کرد.

معاونت مسكن و ساختمان در اطلاعيه‌اي جزئيات ثبت‌نام مردان مجرد بالاي ۲۳ سال سن در طرح نهضت ملي مسكن را اعلام كرد.

در اين اطلاعيه آمده است: در راستاي حمايت و تسهيل در ازدواج جوانان، ثبت نام مردان مجرد متقاضي در طرح­ هاي حمايتي تامين مسكن وزارت راه و شهرسازي صورت مي‌پذيرد. متقاضيان مي توانند از ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ تا پايان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ با مراجعه به سامانه نهضت ملي مسكن به آدرس: saman.mrud.ir https:// نسبت به ثبت‌نام (بر اساس شرايط اعلامي ذيل) اقدام كنند.

شرايط ثبت نام براي متقاضيان بدين شرح است:

شرايط عمومي ثبت‌­نام اوليه:

-امكان ثبت‌نام صرفاً براي متقاضيان مرد مجرد (بين ۲۳ سال تمام تا ۴۴ سال تمام) مجاز است.

– داشتن حداقل ۲۳ سال تمام سن در هنگام ثبت­‌نام.

– نداشتن سابقه مالكيت مسكن و يا زمين با كاربري مسكوني براساس ضوابط ابلاغي وزارت راه و شهرسازي.

– عدم استفاده از امكانات و تسهيلات دولتي يا امكانات نهادهاي عمومي غير دولتي مربوط به تامين مسكن شامل زمين، واحد مسكوني و يا تسهيلات يارانه اي خريد و يا ساخت واحد مسكوني (دارا بودن فرم “ج” سبز) از تاريخ اول فروردين ۱۳۵۷.

در تبصره ۱ آمده است: همسر متقاضي در هنگام تحويل واحد بايد حائز شرايط قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، آئين­‌نامه اجرايي قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن باشد (فاقد مالكيت خصوصي و داراي فرم “ج” سبز) باشد.

در تبصره ۲ نيز تصريح شده است: در صورتيكه فرد پس از تحويل واحد مسكوني از همسر خود جدا شود (طلاق بگيرد) فرم “ج” هر دو زوج تا پنج سال پس از وقوع طلاق قرمز باقي خواهد ماند و در اين مقطع زماني (پنج سال پس از وقوع طلاق) امكان استفاده از تسهيلات دولتي مسكن را نخواهد داشت. فرم “ج” زوج يا زوجه‌اي كه مالك واحد مسكوني موضوع اين دستورالعمل است، قرمز باقي مي‌ماند.

-دارا بودن سابقه سكونت در شهر محل تقاضا براساس ضوابط ابلاغي وزارت راه و شهرسازي.

-ارائه تعهدنامه محضري مبني بر تحويل عقدنامه ازدواج رسمي قبل از انعقاد قرارداد واگذاري واحد مسكوني.

شرايط انعقاد قرارداد و تحويل واحد مسكوني به متقاضي:

۱.در اتصال كليه متقاضيان ثبت‌نامي به پروژه‌­ها و تحويل واحدها اولويت با متقاضيان متاهل است. اولويت‌­بندي متقاضيان در هر استان/شهر براساس شاخص‌­هايي كه متعاقباً اعلام مي‌­شود از جمله تعداد متقاضيان واجد شرايط و امكانات موجود در هر استان/شهر و… انجام مي‌شود.

۲.نهايي شدن ثبت‌نام و انعقاد قرارداد با متقاضي در زمان انجام انتخاب واحد پروژه تخصيصي براساس ضوابط ابلاغي وزارت راه و شهرسازي و منوط به واريز سهم آورده ابلاغي، ارائه عقد نامه رسمي ازدواج به اداره كل راه و شهرسازي استان/شهرستان و درج آن در سامانه است.

تعيين تكليف متقاضي در صورت عدم ايفاي تعهدات از جمله عدم ارائه عقدنامه رسمي و عدم واريز سهم آورده:

در صورت عدم ارائه عقدنامه رسمي توسط متقاضي در زمان انعقاد قرارداد (بر اساس ضوابط ابلاغي وزارت راه و شهرسازي) در اين دستورالعمل، ثبت­‌نام آنها ملغي و كل سهم آورده پرداختي پس از جايگزين كردن متقاضي جديد (با رعايت تبصره (۱) ذيل) با اولويت متقاضي متاهل عيناٌ به ايشان مسترد مي‌شود.

در تبصره ۱ آمده است: ظرف مدت ۶ ماه پس از لغو و ابطال ثبت نام متقاضي مجرد، متقاضي ديگري براي تملك واحد احداثي از متقاضيان ثبت نام شده در سامانه طرح­‌هاي حمايتي و با اولويت متقاضي متاهل، جايگزين مي شود.

در تبصره ۲ آمده است: در صورت عدم وجود متقاضي مطابق تبصره (۱) اخير، در صورت تمايل متقاضي مجرد، واگذاري واحد به آنها مشروط به شرايط ذيل امكان‌پذير است؛

-كل بهاي قدرالسهم زمين و هزينه احداث واحد مسكوني به صورت نقدي و براساس قيمت كارشناسي روز با كسر اصل آورده متقاضي را بپردازد.

– تسهيلات دريافتي با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار محاسبه و تقسيط خواهد شد.

– كل يارانه­‌هاي پرداختي مشتمل بر هزينه تخفيف صدور پروانه، نظام مهندسي، انشعابات و… به قيمت روز محاسبه و از متقاضي مسترد مي‌شود.

تبصره۲: در صورتيكه متقاضي مبالغ تعيين شده را وفق شرايط ذيل تبصره ۱ اخير پرداخت نكند، سهم آورده به ايشان پس از كسر جرايم بانكي ناشي از تطويل دوره مشاركت مدني، عيناً مسترد خواهد شد.

ساير موارد:

-علاوه بر مورد تصريح شده در دستورالعمل حاضر، پنج گروه مجرد زير نيز براساس ضوابط و مقررات موجود قبلي (آئين ­نامه ­ها و دستورالعمل­ هاي اجرايي) امكان ثبت­ نام را دارا هستند: نخبگان علمي با معرفي بنياد ملي نخبگان، مردان مجرد بالاي ۴۵ سال، معلولين جسمي، حركتي با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن و با معرفي سازمان بهزيستي كشور، زنان خودسرپرست بالاي ۳۵ سال سن، بيماران خاص بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

لازم به ذكر است ساير ضوابط، شيوه ­نامه­ ها و مدارك موردنياز براي شناسايي و احراز شرايط متقاضيان توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين و ابلاغ مي‌شود.

مدارك مورد نياز جهت احراز شرايط بدين شرح است: بارگذاري تصوير كارت ملي متقاضي ، بارگذاري تصوير شناسنامه متقاضي، بارگذاري تصوير گواهي سابقه سكونت در شهر محل تقاضا در پنج سال اخير شامل (گواهي تحصيل متقاضي، مدارك مربوط به محل تولد(شناسنامه) متقاضي يا والدين متقاضي، جواز كسب شاغلين صنوف براي متقاضي يا والدين متقاضي، سابقه پرداخت بيمه براي متقاضي يا والدين متقاضي، گواهي اشتغال به كار از دواير دولتي براي متقاضي يا والدين متقاضي، گواهي مبني بر پرداخت مستمري بگيران و بازنشستگان يا والدين متقاضي.

در اين دستورالعمل تصريح شده است: اجاره نامه به عنوان سابقه سكونت ۵ ساله قابل قبول نيست.

گزارش اشکال Top