جزئیات نرخ سود اقساط نهضت ملی مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی جزئیات تصمیمات گرفته شده برای تعیین نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن را اعلام کرد.

محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به جزئيات مرتبط با اقساط پروژه نهضت ملي مسكن گفت: در حال حاضر براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار نرخ سود تسهيلات اعطايي ۱۸ درصد است اما نكته مهم و مثبت در طرح نهضت ملي مسكن اين است كه دولت به واسطه تواني كه در صندوق ملي مسكن وجود دارد و به استناد قانون جهش توليد بخش قابل توجهي از سود تسهيلات را تقبل مي‌كند به اين مفهوم كه در بين متقاضيان هر چه دهك درآمدي پايين‌تر باشد ميزان بيشتري از سود تسهيلات توسط صندوق ملي مسكن به نمايندگي از دولت تامين مي‌شود و در نهايت اقساط پرداختي مردم بسيار كمتر از اعدادي است كه براساس سود ۱۸ درصد محاسبه و اعلام عمومي شده است.

كدام دهك‌ها مشمول حمايت مي‌شود؟

وي با بيان اينكه بر‌اساس اين طرح جديد ميزان پرداخت اقساط كاملا مبتني بر توان اقساط دهك‌هاي مختلف است، ادامه داد: دهك‌هاي اول تا پنجم شامل اين طرح حمايتي در سود تسهيلات پروژه نهضت ملي مسكن مي‌شوند و بين دهك‌هاي اول تا پنجم هم بسته به درآمدي كه دارند، سودي پرداخت خواهند كرد متفاوت خواهد بود.

معاون وزير راه و شهرسازي افزود: شروع پرداخت اقساط براي متقاضايان پس از اتمام ساخت و تحويل واحد خواهد بود يعني بين دو تا سه سال زمان مي‌برد.

محمودزاده تاكيد كرد: ميزان پرداخت اقساط متقاضيان بعد از تحويل گيري واحد حدود ۵۰ درصد اعدادي است كه قبلا به عنوان سود تسهيلات ۱۸ درصد اعلام شده‌است. البته اين سازو كار مختص دهك هاي اول تا پنجم درآمدي خواهد بود و مابقي دهك ها كه درامد بالاتري دارند طبيعتا بايد كارمزد بيتشري بپردازند.

كدام دهك‌ها در اولويت هستند؟

وي گفت: دهك‌هاي اول تا سوم در اولويت اين طرح هستند و اولويت بعدي تا دهك پنجم است و ميزان اقساط تسهيلات طوري تنظيم شده كه در توان پرداخت اين دهك‌ها باشد و حداقل بيش از ۵۰ درصد كمتر از اعدادي است كه قبلا اعلام شده‌است.

معاون امور مسكن و ساختمان ادامه داد: دهك‌هاي اول تا پنجم براساس سامانه رفاه ايرانيان تعيين و به وزارتخانه معرفي مي‌شود. بخش عمده‌اي از دهك‌هاي اول تا سوم تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند و دهك‌هاي بالاتر جزو حقوق قبگيران بخش دولتي و خصوصي هستند و كه حداقل حوق را دريافت مي كنند و براساس آيين نامه ها تا دو برابر حداقل حقوق دهك كم درآمد محسوب مي‌شوند.

گزارش اشکال Top