تسهیلات مسکن برای حمایت از فرزندآوری / چه کسانی خانه و زمین می‌گیرند؟

در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که روز دوشنبه رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد، تسهیلات مسکن نیز به هدف تشویق برای فرزندآوری در نظر گرفته شده است.

در قانون جديد حمايت از خانواده و جواني جمعيت در كنار اعطلاي تسهيلات قرض الحسنه، تسهيلات مسكن نيز براي خانواده‌ها در نظر گرفته شده است.

آنطور كه در اين قانون آمده به برخي از خانواده‌هاي داراي فرزند سوم و چهارم تسهيلات مسكن اعطا مي‌شود، اما اين مشوق‌هاي اقتصادي براي فرزندآوري در حالي است كه در حال حاضر دولت طرح جهش مسكن را هم در برنامه‌هاي خود دارد.

از سوي ديگر بر اساس پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس دولت امسال با كسري بودجه ۳۰۷ هزار ميلياردي مواجه است. مشخص نيست تسهيلات مسكن در كنار ساير تسهيلات اقتصادي كه دولت براي تشويق به فرزندآوري در نظر گرفته از كدام منابع قرار است تامين شود.

تسهيلات مسكن براي حمايت از فرزندآوري

-تامين زمين يا واحد مسكوني حداكثر ۲۰۰ متري به قيمت تمام شده با ۲ سال تنفس و هشت سال قسط‌بندي پس از تولد فرزند سوم.

-اختصاص مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان براي وديعه و يا خريد مسكن خانواده فاقد مسكن داراي فرزند سوم با باز پرداخت ۲۰ ساله.

-امكان استفاده مجدد از امكانات دولتي تامين مسكن خانواده‌‌ها پس از تولد فرزند سوم به بعد.

-افزايش ۲۵ درصد سقف تسهيلات مسكن جهت خريد و ساخت و جعاله به ازاي هر فرزند و افزايش دو ساله دوره بازپرداخت.

-كاهش عوارض ساخت و ساز تا ۵۰ درصد براي خانواده سه فرزند و تا ۷۰ درصد براي خانواده چهار فرزند و ساير تخفيفات.

-تامين بودجه ايجاد و بهسازي خوابگاه‌هاي متاهلين در كليه مراكز آموزش عالي براي دانشجويان زن و مرد بومي و غيربومي.

-تامين ۵۰ درصد وديعه مسكن ۷۰متري دانشجويان در شهرهاي بالاي ۵۰۰ هزار نفر و ۱۰۰متري در ساير شهرها براي دانشجويان و طلاب.

-اختصاص ۷۰درصد ظرفيت منازل مسكوني سازماني به كاركنان فاقد مسكن با حداقل سه فرزند.

همچنين آنطور كه در اين قانون آمده انتقال نيمي از مالكيت زمين يا واحد مسكوني به مادر، يكي از تسهيلاتي كه به مادران داده مي‌شود.

اين تسهيلات قرار است در كنار طرح جهش مسكن اعطا شود كه تسهيلات ساخت مسكن براي دهك‌هاي اول تا سوم و نيز مسكن روستايي با نرخ سود ۵ درصد، براي دهك‌هاي چهارم و پنجم با نرخ سود ۹ درصد و براي دهك‌هاي ششم و هفتم با نرخ سود ۱۲ درصد، پيش‌بيني شده است.

 

گزارش اشکال Top