مردان مجرد هم میتوانند در طرح جهش شرکت کنند

وزیر راه و شهرسازی گفت: آقایون مجرد از روز دوشنبه هفته آینده، می‌توانند در طرح جهش تولید مسکن ثبت‌نام کنند، اما شرط تحویل مسکن تاهل است. یعنی هرچند مجردان می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند اما در زمان تحویل باید متاهل شده باشند.

رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه ثبت‌نام مجردان، چه خانم و چه آقا در طرح دولتي جهش توليد مسكن چه شرايطي دارد، اظهار كرد: بر اساس قانون فعلي، خانم‌هاي مجرد بالاي ۳۵ سال و زنان سرپرست خانوار همين امروز مي‌توانند در طرح جهش توليد مسكن ثبت‌نام كنند.

وي ادامه داد: توافقي با دولت داشتيم و با شخص رئيس جمهور در اين باره به توافق رسيديم و قرار بر اين است كه دوشنبه هفته آينده اين موضوع به صورت قطعي تصويب شود كه آقايان مجرد هم بتوانند در طرح جهش توليد مسكن ثبت‌نام كنند.

وزير راه و شهرسازي افزود: طبق توافق صورت گرفته، مجردها پس از جلسه تصويب اين موضوع، در روز دوشنبه هفته آينده، مي‌توانند ثبت‌نام را آغاز كنند اما شرط تحويل مسكن تاهل است. يعني هرچند مجردان مي‌توانند در اين طرح ثبت‌نام كنند اما در زمان تحويل بايد متاهل شده باشند.

قاسمي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا اين موضوع شامل حال زنان كمتر از ۳۵ سال هم مي‌شود، گفت: در ايران آقايان مسئول تامين مسكن هستند و اين ثبت‌نام براي مجردها مشمول آقايان مي‌شود.

وي تاكيد كرد: طرح جهش توليد مسكن با تسهيلات ۴۵۰ ميليون توماني فرصت بسيار مناسبي است كه مردم با استفاده از آن خانه‌دار شوند و نكته بسيار مهم اين است كه بازپرداخت اين تسهيلات ۲۰ ساله و بر اساس درآمد خانوار شناور است و سقف اقساط را پلكاني در نظر گرفته‌ايم.

گزارش اشکال Top