قیمت روز آپارتمان در مناطق مختلف تهران در ۲۸ تیر +جدول

براساس مشاهدات ميداني در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امكانات اطراف منزل و موقعيت آن  قيمت‌هاي مختلفي را مي بينيم در اين گزارش سعي كرديم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران يك مورد  قيمت مسكن را با عمر بناي بين يك  تا  ۳۰ سال و متراژ بين ۴۰ تا ۲۰۰متر گردآوري كنيم.

توجه كنيد كه قيمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقريبي است، چراكه قيمت مسكن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امكانات، خيابان و يا نظر مالك تغيير مي‌كند.

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  قيمت هر متر مربع (تومان )
۱ زعفرانيه ، بالاتراز ميدان آصف  ۱۶۰ همكف  ۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۲ بلوار مرزداران ، خيابان ابراهيمي  ۱۰۰ ۵ ۶۲.۰۰۰.۰۰۰
۳ پاسداران، خيابان بوستان دوم  ۱۱۰ ۵ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۴ هروي، خيابان افتخاريان  ۱۰۵ ۵ ۶۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ بلوار فردوس ، خيابان ابراهيمي جنوبي  ۱۲۱ ۲ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰
۶ انقلاب، خيابان رامسر  ۱۰۵ ۳ ۳۳.۰۰۰.۰۰۰
۷ سبلان جنوبي، خيابان فتاحي  ۵۷ ۴ ۲۱.۷۰۰.۰۰۰
۸ مجيديه جنوبي، خيابان استاد حسن بنا  ۸۳ ۱ ۲۹.۰۰۰.۰۰۰
۹ هاشمي ، ۲۱ متري جي  ۵۰ ۴ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۰ جيحون، خيابا ن مرتضوي  ۴۳ ۱ ۲۶.۵۰۰.۰۰۰
۱۱ كارگر جنوبي، نرسيده به چهار راه لشگر  ۶۶ ۴ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ خيابا ن مازنداران ، نرسيده به خيابان جليلي  ۸۱ ۲ ۱۹.۰۰۰.۰۰۰
۱۳ نيروي هوايي، خيابان اول  ۹۴ ۴ ۳۱.۹۱۴.۰۰۰
۱۴ نبرد جنوبي، خيابان ده حقي  ۹۹ ۶ ۲۲.۲۲۲.۰۰۰
۱۵ هاشم آباد، بزرگراه بعثت  ۷۰ ۲ ۱۳.۵۷۱.۰۰۰
۱۶ نازي آباد، خيابان هجدهم  ۶۶ ۲ ۱۵.۴۲۴.۰۰۰
۱۷ هلال احمر، خيابان فراتي  ۱۰۵ ۳ ۱۸.۰۰۰.۰۰۰
۱۸ شاد آباد، خيابان هفده شهريور  ۸۱ ۳ ۱۷.۰۰۰.۰۰۰
۱۹ نعمت آباد شهرك شريفي  ۷۴ ۴ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۲۰ شهيد رجايي شمالي  ۹۴ ۲ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰
۲۱ چيتگر خليج فارس  ۱۵۷ ۶ ۳۵.۰۳۱.۰۰۰
۲۲ شهرك راه آهن، چهار راه گلها  ۱۰۳ ۲ ۳۸.۸۳۰.۰۰۰

گزارش اشکال Top