متقاضیان وام ودیعه مسکن مدارکشان را تکمیل نمی‌کنند

معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: متقاضیان مدارک خود را برای تکمیل اطلاعات وام ودیعه مسکن ارائه نمی‌دهند، که این خود تعجب برانگیز است.

محمود محمود زاده معاون وزير راه وشهرسازي، با بيان اينكه موضوع قيمت مسكن در مقايسه با ساير بازارها متفاوت تر است، گفت: سرعتي كه در كاهش قيمت در بازارهاي ديگر ايجاد مي‌شود در بازار مسكن وجود ندارد و اين روند در بازار زمان بر است.

او ادامه داد: بازار مسكن تابعي است از قيمت در بازارهاي موازي بنابراين با توجه به اقدامات صورت گرفته پيش بيني مي‌شود اين بازار روند رو به مثبتي داشته باشد.

محمود زاده همچنين درباره ارائه آمار قيمت مسكن توسط مركز آمار گفت: در حال تهيه و جمع آوري آمار از تمامي مناطق كشور هستيم كه به زودي به يك جمع بندي در اين مرحله مي‌رسيم.

متقاضيان اطلاعات خود را تكميل كنند
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي درباره آخرين وضعيت وام وديعه مسكن هم گفت: بسيار تعجب برانگيز است متقاضيان ثبت نام كرده اند اما هنوز مدارك و اطلاعات خود را تكميل نكرده‌اند.

محمود زاده اظهار كرد: بسياري از بانك ها در حال حاضر آمادگي پرداخت تسهيلات وديعه مسكن را دارند، اما متاسفانه بسياري از متقاضيان مدارك خود را تكميل نكرده‌اند.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه‌ و شهرسازي توضيح داد: مشكلات در پرداخت تسهيلات وديعه مسكن مربوط به متقاضياني مي‌شود كه اطلاعات خود را در سامانه بارگذاري نمي‌كنند و براي تكميل مدارك خود در سامانه اقدامات لازم را انجام نمي‌دهند.

محمودزاده تصريح كرد: بايد مدارك در سامانه بارگذاري شود تا امكان پالايش آنها وجود داشته باشد. تا زماني كه متقاضيان در اين زمينه همكاري‌هاي لازم را انجام ندهند، بنابراين پرداخت تسهيلات هم به موقع انجام نمي‌شود.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه‌ و شهرسازي با بيان اينكه اين كم كاري و عدم اقدام به موقع از طرف متقاضيان باعث تاخير در پرداخت تسهيلات مي‌شود، افزود: بايد اطلاعات و مدارك مورد نياز براي دريافت تسهيلات وجود داشته باشد تا بانك‌ها اقدام به پرداخت تسهيلات كنند.

او بيان كرد: پيش از اين بانك‌ها در پرداخت تسهيلات همكاري لازم را انجام نمي‌دادند. اما هم اكنون با تمهيدات در نظر گرفته شده اقدامات لازم براي پرداخت تسهيلات وديعه مسكن فراهم شده اما متقاضيان مدارك خود را تكميل نمي كنند.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه وشهرسازي توضيح داد: متقاضيان بايد هرچه سريعتر نسبت به بارگذاري اطلاعات اقدام كنند و تا پايان بهمن ماه اطلاعات خود را بارگذاري كنند.

محمود زاده همچنين درباره آخرين پالايش متقاضيان طرح اقدام ملي مسكن هم گفت: پالايش متقاضيان دور سوم طرح اقدام ملي مسكن به اتمام رسيده و به زودي به متقاضيان براي تكميل آورده اطلاع رساني مي‌شود.

منبع: باشگاه‌خبرنگاران

گزارش اشکال Top