آخرین خبر برای متقاضیان مسکن ملی

حمود محمودزاده افزود: ثبت نام مرحله سوم طرح اقدام ملی برای شهرهایی که در مراحل قبلی ثبت نام این طرح به دلیل نبود زمین صورت نگرفت، طی یک هفته انجام شد.

وي گفت: در اين مرحله ۲۲۴ هزار نفر از متقاضيان طرح اقدام ملي ثبت نام كردند كه هنوز پايش آن انجام نشده است، اما پيش بيني مي‌كنيم بين ۶۰ تا ۸۰ هزار نفر واجد شرايط باشند.

محمودزاده افزود: تاكنون بيش از دو ميليون و ۲۰۰ هزار نفر در اين طرح ثبت نام كردند كه از اين تعداد پس از پايش ۴۳۵ هزار نفر واجد شرايط بودند و به بانك‌ها معرفي شدند و يا در مراحل تكميل مدارك هستند.

گزارش اشکال Top