دریافت نخستین مالیات خانه‌های خالی از تیر۱۴۰۰

روزگذشته رئیس جمهوری قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

به گزارش تجارت‌نيوز، روزگذشته رئيس جمهوري قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم در خصوص اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد.
براساس اين قانون كه در جلسه علني ۵ آذر ۹۹ مجلس تصويب شد و ۲۶ آذر به تأييد شوراي نگهبان رسيد، هر واحد مسكوني واقع در كليه شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفر جمعيت كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از ۱۲۰ روز ساكن يا كاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالي شناسايي شده و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، بدون لحاظ معافيت‌هاي مندرج در اين قانون، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح ضرايب سال اول معادل ۶ برابر ماليات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر ماليات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر ماليات متعلقه مي‌شود.
همچنين واحدهاي نوساز پس از ۱۲ ماه و در طرح‌هاي انبوه‌سازي پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهي اتمام عمليات ساختماني، مشمول ماليات مذكور مي‌شوند.
مطابق اين قانون، وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، يك ماه قبل از اتمام مهلت‌هاي مذكور، اخطار لازم را به مالك واحد مسكوني يا به كدپستي محل آن ارسال كند.
همچنين ضرايب مالياتي فوق براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله افرادي كه داراي بيش از پنج خانه خالي در هر سال مالياتي باشند، نسبت به كل واحدها دو برابر ضرايب مذكور اعمال مي‌شود.
مطابق اين قانون، مالكان واحدهاي مسكوني تمام مناطق كشور اعم از شهري و روستايي موظف هستند اطلاعات املاك خود را با تعيين نوع بهره‌برداري، حداكثر دو ماه پس از انتشار دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات كه توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين و ابلاغ مي‌شود، در سامانه ملي املاك و اسكان كشور ثبت كنند. همچنين ماليات مورد اشاره تا زماني كه تعداد واحد مسكوني موجود در شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفر جمعيت به استناد مركز آمار ايران به ۱٫۲۵ برابر تعداد خانوارهاي ساكن در اين شهرها برسد، قابل اجرا است.
ملاك شناسايي واحدهاي خالي
معاون حقوقي و فني سازمان امور مالياتي در گفت‌و‌گو با «ايران» درباره آماده بودن زيرساخت‌هاي مورد نياز براي شناسايي واحدهاي خالي از سكنه گفت: براساس قانون متولي تأمين زيرساخت‌هاي مورد نياز و آماده كردن سامانه وزارت راه و شهرسازي است.
محمود عليزاده افزود: براساس قانون سه ماه پس از ابلاغ قانون آيين‌نامه‌اي براي چگونگي كاركرد و ثبت اطلاعات مالكان كشور در دولت به تصويب مي‌رسد كه پس از آن تمام مالكان خانه بايد نسبت به ثبت اطلاعات دراين سامانه اقدام كنند.
وي با اشاره به اينكه سازمان امورمالياتي برمبناي اطلاعات و تحليل محتواي سامانه اقدام به ماليات ستاني مي‌كند، توضيح داد: سازمان مالياتي بر مبناي خروجي سامانه املاك و اسكان و محرز شدن خالي بودن يك واحد مسكوني ماليات دريافت مي‌كند.
دريافت ماليات از سال ۱۴۰۰
معاون سازمان مالياتي با بيان اينكه اين سازمان مكانيزم‌هاي مورد نياز براي دريافت ماليات را آماده كرده و به محض آماده شدن سامانه آن را اجرا مي‌كند، اظهار كرد: با توجه به قانون مصوب مجلس كه براي شناسايي يك واحد مسكوني به عنوان خالي بايد حداقل ۱۲۰ روز از خالي بودن آن بگذرد، بنابراين دريافت ماليات خانه‌هاي خالي از سال آينده آغاز خواهد شد.
وي توضيح داد: اگر از امروز يك واحد مسكوني خالي باشد تا پايان سال ۳ ماه از خالي بودن آن مي‌گذرد و اين درحالي است كه به موجب قانون بايد ۱۲۰ روز از خالي بودن آن بگذرد. بدين ترتيب براي محرز شدن خالي بودن واحدهاي مسكوني از ابتداي سال آينده تا تيرماه اين سال بايد واحد خالي بماند.
قانون عطف به‌ماسبق نمي‌شود
اين مقام مسئول همچنين درباره اينكه واحدهاي خالي از چه زماني مشمول اين قانون مي‌شود، گفت: اين قانون عطف به‌ماسبق نمي‌شود و همان‌گونه كه اشاره شد سه ماه پس از ابلاغ و آماده شدن سامانه براي ثبت اطلاعات شناسايي واحدهاي خالي آغاز مي‌شود.
ميزان درآمدزايي
براساس جدول ۵ لايحه بودجه ۱۴۰۰، ۷۰۷ ميليارد تومان براي ماليات خانه‌هاي لوكس و ۲۰۰ ميليارد تومان براي خانه‌هاي خالي درآمد مالياتي پيش‌بيني شده است. عليزاده درباره اين اعداد و ارقام گفت: اين ارقام پيش‌بيني است، چرا كه هدف اصلي قانونگذار افزايش عرضه مسكن چه فروش و اجاره بوده است و انتظار درآمدزايي ندارد.
وي ادامه داد: با توجه به ضمانت اجرايي و جرايم سنگيني كه در اين قانون پيش‌بيني شده، انتظار اين است كه تعداد واحدهاي خالي از سكنه در سال آينده به ميزان زيادي كاهش يابد. برهمين اساس بايد ديد كه مالكان واحدهاي خالي آيا همچنان حاضرند كه با وجود ماليات ۶ تا ۱۸ برابري ماليات متعلقه واحد خود را خالي نگه‌دارند؟
نحوه محاسبه ماليات خانه‌هاي خالي
معاون سازمان امورمالياتي همچنين درباره نحوه محاسبه ماليات خانه‌هاي خالي اظهار كرد: به موجب مواد ۵۲ و ۵۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم كه نحوه محاسبه ماليات بر درآمد اجاره را تعيين مي‌كند، تعيين ماليات بر مبناي عرف مكان و منطقه يا مكانيزم‌هاي محاسباتي ارزش معاملاتي هر واحد مسكوني صورت مي‌گيرد.
وي اضافه كرد: طبق اين مواد واحدهاي مسكوني زير ۱۵۰ متر مربع اجاره داده شده در تهران و مراكز استان‌ها و زير ۲۰۰ متر در ساير شهرها از ماليات اجاره معاف است، ولي اگر همين واحدها مشمول خانه‌هاي خالي شود ديگر اين معافيت‌ها مشمول آن نمي‌شود و ميزان اجاره واحد مبناي تعيين ماليات قرار مي‌گيرد. به گفته وي، به هر ميزاني كه ماليات بر اجاره تعيين شود براي خانه‌هاي خالي اين عدد در سال نخست ۶ برابر، در سال دوم ۱۲ برابر و در سال سوم به بعد ۱۸ برابر خواهد شد.
جرايم كساني كه ثبت نمي‌كنند
براساس اطلاعات منتشر شده، واحدهاي مسكوني واقع در كليه شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاهاي كشور كه هر يك از اطلاعات مربوط به مالكيت يا اقامت آنها در سامانه املاك و اسكان كشور ثبت نشده باشد مشمول جريمه‌‏اي معادل ۲۰ درصد ماليات سال اول اين قانون و واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت كه اطلاعات آنها ثبت نشده باشد، در حكم خانه خالي اين قانون محسوب مي‌شوند. مالكان واحدهاي مسكوني مكلفند اقامت اعلام ‌شده توسط خود يا بهره‌برداران واحد مسكوني در سامانه مذكور را تأييد كنند؛ در غير اين‌صورت، مشمول ماليات موضوع اين قانون مي‌شوند. در صورت عدم اعلام بهره‌بردار يا ساكن، مالك مي‌تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول اين ماليات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالك به نحوي كه منجر به عدم تشخيص يا تشخيص غلط خانه خالي شود، مالك علاوه بر پرداخت ماليات اين قانون، مشمول جريمه‌اي معادل ماليات متعلقه مي‌شود.
كليه اشخاص مشمول موضوع اين ماده مكلفند حداكثر ظرف يك‌ ماه پس از هرگونه تغيير در محل اقامت يا خريد و فروش واحد تحت تملك خود، اطلاعات جديد را در سامانه املاك و اسكان كشور ثبت كنند، در غير اين ‌صورت به ازاي هر ماه تأخير، واحد مسكوني جديد، مشمول جريمه‌اي معادل ماليات سال اول اين قانون مي‌شود.
مشوق سوت‌زني
بر مبناي آيين‌نامه‌هايي كه دو ماه ديگر نهايي خواهد شد، گزارشگري مردمي يا همان سوت‌زني براي شناسايي خانه‌هاي خالي مشمول تشويق مي‌شود. رقم اين تشويقي حداكثر۵ درصد ماليات متعلقه آن واحد مسكوني پيش‌بيني شده است.
منبع: ايران

گزارش اشکال Top