ترمز گرانی قیمت وام مسکن

کاهش هزینه قیمت اوراق در روز سه شنبه بیست و ششم آبان ماه سبب شد تا نرخ سود وام مسکن نسبت به روز قبل کاهش یابد اما هنوز این میزان بالاتر از ۲۲ درصد است.

قيمت اوراق تسهيلات مسكن در روز سه شنبه 27 آبان از روند گراني خود باز ايستاد و هزار و 700 تومان نسبت به روز قبل خود ارزان تر شد. اين رقم در روز دوشنبه 26 ابان ماه 82 هزار و 700 تومان ثبت شده بود. روند شتاب قيمت مسكن از روزهاي يك شنبه و دوشنبه شروع شده بود و پيش بيني مي شد كه اين كه ترمز رشد مجددا كشيده شود. اما اينتغييرات قيمتي اوراق تسه چه تاثيراتي را بر هزينه وام و نرخ سود آن در گروه مجردين و متاهلين گذاشته است؟

اوراق حق تقدم تسهيلات بانك مسكن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقي هستند كه مالك آن‌ها مي‌تواند با مراجعه به بانك در ازاي هر برگه از آن، از امتياز استفاده از 500 هزار تومان تسهيلات خريد يا ساخت مسكن استفاده كند. ‌در حال حاضر از اوراق حق تقدم تسهيلات مسكن مي‌توان براي گرفتن دو وام به‌صورت هم‌زمان استفاده كرد. يك وام در قالب خريد مسكن است و وام ديگر كه براي بازسازي و تعمير استفاده مي شود در قالب تسهيلات جعاله پرداخت مي شود. حداكثر تسهيلات پرداختي از اين محل در تهران براي متاهلين 240 ميليون تومان است. مجردها نيز 140 ميليون تومان در اين قالب وام بگيرند.

هزينه خريداوراق مسكن

هر ورق از اوراق تسه در روز سه شنبه 27 آبان قيمتي معادل با 80 هزار  و 970 تومان داشت. اين درحاليست كه اعتبار هر ورق در بازار مسكن 500 هزار تومان است و به اعتبار هر ورق مي توان 500 هزار تومان وام مسكن دريافت كرد.

از آنجا كه بانك مسكن مبلغ وام براي مجردين 140 ميليون تومان و براي متاهلين را 240 ميليون تومان اعلام كرده است، مجردها نيازمند خريد 280 ورق و متاهلين 480 ورق خواهند بود. 

بنابراين مجردها براي اخذ وام مسكن در امروز بايد 22 ميليون و 670 هزار تومان و متاهلين 38 ميليون و 870 هزار تومان اوراق تهيه مي‌كردند.

نرخ سود موثر وام مسكن

نرخ بازده داخلي يكي از روش‌هاي استاندارد براي ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي است. در اين روش تلاش مي‌شود تا جريان نقدينگي با نرخ بازگشت نامعلومي به نرخ كنوني تنزيل داده شوند

اساس اين نرخ بر اين مبنا است كه مثلا يك مبلغ مشخص در زمان آينده با توجه به نرخ بازدهي كشف شده در زمان حال چه ارزشي را دارد.

بنابر توضيحات ياد شده با كسر هزينه تهيه اوراق براي مجردين و متاهلين از مبلغ وام مسكن اشخاص نرخ سود موثر براي مجرد ها در روز گذشته از 17.5 درصد به 22.32 درصد و براي متاهلين به 22.20 درصد كاهش يافت.

با توجه به كاهش قيمت اوراق بانك مسكن مشاهده مي شود كه نرخ سود وام مسكن نيز از اين طريق دچار كاهشي نسبت به روز قبل خود شده است. با اين حال هنوز اين نرخ بالاي 22 درصد كشف مي شود.

هزينه كل وام مسكن در طول 12 سال

 نرخ سود موثر به اين معناست كه افراد در طول 12 سال معادل اين سود مبلغي بيشتر از وامي كه در ابتدا اخذ كرده‌اند را بايستي به بانك برگردانند. در همين خصوص نهايتا خالص هزينه هاي مجرديني كه 27 آبان ماه براي اخذ وام مسكن از طريق خريد اوراق تسه اقدام كرده و بايستي آن را در طول 12 سال به بانك باز پرداخت كنند برابر با 182 ميليون و 780 هزار تومان خواهد بود. اين رقم براي متاهلين 338 ميليون و 790 هزار تومان برآورد شد.

ملاحظه مي شود كه با توجه به كاهش قيمت اوراق تسه بانك مسكن در روز سه شنبه 27 ابان هزينه وام مجردين نسبت به روز قبل خود  486 هزار تومان كاهش يابد. هزينه وام متاهلين نيز نسبت به روز قبل 833 هزار تومان كاهش را تجربه كرد.

نوسانات قيمتي اوراق در روزهاي اخير در مركز 80 هزار تومان بالا و پايين ميشوند. اين افت و خيز هاي قيمتي اوراق تصوير ثابتي را از ارزاني يا گراني وام مسكن حداقل بر اساس داده هاي يك ماه گذشته وام مسكن نمي دهد. بنابراين نمي توان پيش بيني دقيقي را از ارزاني يا گراني وام مسكن درروز هاي آتي ارائه نمود. با اين حال روند قيمتي اي كه در روز جاري از وام مسكن شروعي دوباره را كليد زده است نشان مي دهد كه براي روزهاي بعد مي توان انتظار كاهش هزينه وام مسكن را داشت.

 

گزارش اشکال Top