مقاومت ۴ ماهه در برابر انتشار اطلاعات مسکن تهران

‌۴ ماه است، آمار و اطلاعات بازار مسکن تهران از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر نمی‌شود.

 به نقل از فارس، انتشار آمار و اطلاعات دقيق از حوزه‌هاي اقتصادي يكي از زيرساخت‌هاي فعاليت كارشناسان و پژوهش‌گران به حساب آمده و مي‌تواند زمينه بهبود عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را به همراه داشته باشد.

در شرايط كنوني بسياري از مشكلات ايجاد شده در تصميم‌گيري‌هاي حوزه مسكن ناشي از ضعف آمار و اطلاعات بوده و همين امر يكي از زمينه‌هاي شرايط اسف بار بازار واحدهاي مسكوني را به وجود آورده است.

*آمار مسكن را منتشر نمي‌كنيم

در چنين شرايطي، محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي 90 روز پيش در تاريخ 27 مرداد ماه سال جاري در برنامه گفتگوي ويژۀ خبري، ضمن اشاره به بازار مسكن و قيمت نجومي هر متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران، تصريح كرد: «به معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي دستور داده‌ام تا اطلاعات و آمار قيمت‌هاي بازار مسكن را منتشر نكند.»

در حالي كه وزير مسكن انتشار آمار و اطلاعات مسكن پايتخت را منتفي اعلام كرده بود، محمود محمودزاده، معاون مسكن و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي يك روز بعد يعني در تاريخ 28 مرداد ماه سال 99  در بيان اين نكته كه قرار نيست انتشار آمار متوقف شود، بلكه اين آمار با دقت بيشتري منتشر خواهد شد، گفت: «در حقيقت بنا شد آمار منتشر شده واقعيت كشور را منعكس كند و تنها مرتبط با استاني خاص نباشد تا به اين ترتيب از به هم ريختگي ذهن‌ها نيز جلوگيري شود.»

*آمار بازار مسكن با دقت بيشتري منتشر مي‌شود

در شرايطي كه وزير راه و شهرسازي و معاون مسكن و ساختمان اين وزارت‌خانه مواضع نسبتا متناقضي نسبت به انتشار آمار و اطلاعات مسكن در تهران گرفتند، ديگر اظهارات متوليان مسكن خبر از تغيير در نظام انتشار آمار مسكن و ساختمان مي‌داد.

در همين ارتباط تا قبل از ارائه نكردن آمارهاي توسط وزارت راه و شهرسازي، اين وزارت خانه به همراه بانك مركزي، متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران را بر اساس معاملات انجام شده محاسبه مي‌كرد. اين در حالي‌ست كه بر اساس اظهارات متوليان حوزه مسكن در وزارت راه و شهرسازي قرار شد مبناي محاسبه ديگر تعداد معاملات نباشد و تعداد كل واحدهاي مسكوني هر منطقه قيمت ميانگين شهر تهران و ساير شهرها را فراهم كند.

گزارش اشکال Top