دو پایه مالیاتی مسکن در بن بست

در حالی که قانون بودجه امسال دولت را مکلف به اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس کرده، اما با گذشت ۸ ماه از سال و عدم اجرای آن، بیم عدم اجرای این قوانین وجود دارد.

محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي چهارشنبه گذشته در حاشيه هيئت دولت در جمع خبرنگاران درباره ماليات بر خانه‌هاي خالي از ارسال اطلاعات ۱۹۴ هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در سراسر كشور در مجموعِ دو مرحله، به سازمان امور مالياتي خبر داده بود.

كميسيون اقتصادي مجلس نيز اگرچه به عنوان اولين اقدام مهم مجلس يازدهم، نسبت به اصلاح ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات مستقيم كه مربوط به ماليات بر خانه‌هاي خالي است، مصوبه خوبي داشت، اما هنوز نتوانسته در دو مرحله رفت و برگشت مصوبه به شوراي نگهبان و اعمال نظرات اين شورا، اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم را نهايي و براي اجرا به دولت ابلاغ كند.

تاريخ اعتبار قانون ماليات بر خانه‌هاي لوكس در آستانه اتمام

قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي، علاوه بر آنكه در قانون بودجه امسال درج شده، در قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز آمده است؛ بنابراين حتي با وجود اتمام تاريخ اعتبار قانون بودجه امسال، اجراي اين قانون متوقف نخواهد شد.

اما قانون ماليات بر خانه‌هاي لوكس، صرفاً در قانون بودجه امسال آمده كه با توجه به گذشت ۸ ماه از سال جاري و باقي ماندن تنها ۴ ماه از سال، امكان اجراي آن بسيار بعيد به نظر مي‌رسد؛ هرچند كه زمزمه‌هايي مبني بر وارد كردن موضوع ماليات بر خانه و خودروي لوكس در لايحه ماليات‌هاي مستقيم كه وزارت اقتصاد مسئول تنظيم آن شده، شنيده مي‌شود.

ضمن اينكه دولت هنوز آئين نامه اجرايي اين قانون را تنظيم و تصويب نكرده كه با توجه به حجم بالاي پيشنهادات و آئين نامه‌هاي اجراييِ در انتظارِ تصويب در هيئت دولت، بعيد است تا پايان سال امكان تهيه آئين نامه قانون ماليات بر خانه‌هاي لوكس و تصويب آن در دولت فراهم شود.

اين در حالي است كه ماليات بر خانه‌هاي لوكس، بسيار سهل الوصول تر بوده و امكان شناسايي مالكان آنها با توجه به تعداد كم اين واحدها و نيز مشخص بودن پروانه‌هاي ساختماني صادره براي اين نوع از واحدها و نيز مناطق لوكس نشين تهران و ديگر كلانشهرها نسبت به خانه‌هاي خالي بسيار راحت تر است.

جزئيات ماليات بر خانه‌هاي لوكس

بر اساس بند ۱ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹، هر واحد مسكوني با ارزش روز معادل ۱۰ ميليارد تومان و بيشتر به نرخ زير مشمول ماليات مي‌شود:

۱- نسبت به مازاد ۱۰ تا ۱۵ ميليارد تومان، يك در هزار

۲- نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ ميليارد تومان، دو در هزار

۳- نسبت به مازاد ۲۵ تا ۴۰ ميليارد تومان، سه در هزار

۴- نسبت به مازاد ۴۰ تا ۶۰ ميليارد تومان، چهار در هزار

۵- نسبت به مازاد ۶۰ ميليارد تومان به بالا، پنج در هزار

بنابراين بر اساس اين مصوبه اگر خانه‌اي ۱۵ ميليارد تومان ارزش داشته باشد صاحب اين واحد مسكوني بايد سالانه پنج ميليون تومان ماليات پرداخت كند، اگر خانه‌اي ۲۵ ميليارد تومان ارزش داشته باشد صاحب آن بايد سالانه ۱۵ ميليون تومان ماليات بپردازد، اگر خانه‌اي ۶۰ ميليارد تومان ارزش داشته باشد صاحب آن بايد ۱۴۰ ميليون تومان ماليات بر دارايي پرداخت نمايد و اگر خانه‌اي ۷۰ ميليارد تومان ارزش داشته باشد ماليات سالانه آن براي صاحبش ۱۹۰ ميليون تومان است.

برخي گمانه‌ها از وجود بيش از ۱۰۰ هزار واحد مسكوني بالاي ۱۰ ميليارد تومان در پايتخت حكايت دارد.

گزارش اشکال Top