طرح تخصیص ۲۰۰متر زمین رایگان به ۵دهک در مسیر بهارستان

محمدصالح جوکار از بررسی مقدماتی طرحی در مجلس خبر داد که بر اساس آن به هر خانواده فاقد زمین یا مسکن در ۵ دهک پایینی جامعه، ۲۰۰متر زمین رایگان تخصیص داده شود.

نماينده مردم يزد و اشكذر در پاسخ به اينكه طرح در چه مرحله‌اي قرار دارد؟ گفت: طرح تخصيص 200 متر زمين رايگان به 5 دهك پاييني، هنوز در مرحله بررسي‌هاي تخصصي و امكان سنجي قرار دارد. در واقع اخبار اين طرح ديروز از بطن جلسات نمايندگان با كارشناسان به بيرون درز كرد و برخي خبرنگاران از آن آگاه شدند. در شرايط فعلي نمايندگان در نشست‌هاي تخصصي در حال بررسي اين امكان هستند كه آيا مي‌توان همه استان‌ها از جمله تهران، گيلان، مازندران و ... را نيز درگير اين طرح كرد يا تنها برخي استان‌ها ظرفيت عملياتي ساختن طرح را دارند؟

جوكار در تشريح جزئيات بيشتري از اين طرح گفت: مخاطب اين طرح، 5 دهك پاييني جامعه است. آن دسته از افرادي كه تا به حال زمين يا مسكن دريافت نكرده‌اند، مي‌توانند در اين طرح ثبت نام كنند و بعد از ارزيابي‌هاي كارشناسي در ليست دريافت 200 متر مربع زمين قرار بگيرند. در واقع اغلب طرح‌هاي مسكن در كشورمان با محوريت دولت، طراحي و اجرا مي‌شوند. درحالي‌كه رونق واقعي در صنايع مرتبط با مسكن تنها زماني محقق مي‌شود كه مردم در فرايند ساخت‌وساز مشاركت فعالي داشته باشند. از اين منظر، سپردن تكاليف قانوني ساخت مسكن به دولت، تنها وضعيت مسكن را بحراني‌تر خواهد كرد.

رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در ادامه افزود: بررسي‌هاي دقيق آماري نشان مي‌دهد كه بخش قابل توجهي از دهك‌هاي محروم، توانمندي لازم براي مشاركت در طرح‌هاي مسكن فعلي را ندارند. براي هر كدام از اين طرح‌ها، سرمايه‌گذاري‌هاي نقدي فراواني لازم است كه عموم مردم، امكان تامين اين ميزان نقدينگي را ندارند. اما اگر به خانواده‌هايي كه فاقد مسكن و زمين هستند،200متر زمين تخصيص با مجوز ساخت 4 واحد مسكوني داده شود با همين متراژ زمين مي‌توان براي اعضاي يك خانواده، منازل مسكوني آبرومند ايجاد كرد، بدون اينكه دولت دخالتي در ساخت‌وساز و ساير موارد اجرايي داشته باشد.

او همچنين گفت: براي اجراي موفقيت‌آميز طرح از يك طرف لازم است تا طرح‌هاي هادي روستاها اصلاح شوند و از سوي ديگر بنياد مسكن و وزارت راه و شهرسازي بستر مناسب براي اجراي موفقيت‌آميز اين طرح را فراهم كنند. اين موارد در حال جمع‌بندي است و بعد از بررسي‌هاي تخصصي طرح به زودي راهي صحن مي‌شود تا به صورت كارشناسي در خصوص آن بحث و تبادل نظر شود. ضمن اينكه اين ايده حتي ابعاد فرهنگي و اجتماعي قابل توجهي دارد كه بايد بررسي شوند.

جوكار در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاين كه با توجه به اينكه كارشناسان، ايرادات زيادي نسبت به طرح دو فوريتي جهش توليد مسكن وارد دانسته‌اند، آيا مي‌توان اين طرح را به عنوان طرح جايگزين مجلس در حوزه مسكن فرض كرد؟ گفت: هرچند طرح جهش توليد مسكن از نظر زماني جلوتر از اين طرح قرار دارد، در نهايت هر كدام از طرح‌ها كه زمينه مشاركت بيشتر مردم در فرآيند ساخت‌وساز را فراهم كند به نظرم اولويت بيشتري خواهد داشت. بعد از ارائه طرح بايد ببينيم واكنش نمايندگان و كارشناسان اقتصادي نسبت به ابعاد مختلف طرح چگونه است تا بعد بهتر بتوان در خصوص آن قضاوت كرد.

نماينده مردم يزد ضمن تاكيد بر ضرورت حل عاجل مشكل مسكن خانواده‌ها گفت: بدون ترديد، مردم مشكلات زيادي در تامين مسكن دارند. از جمله وظايف مهم حاكميت‌ها نيز پاسخگويي به مطالبات به حق مردم است. اما اگر قرار باشد همه بار اين وظيفه حاكميتي به دوش دولت سوار شود، تجربه ثابت كرده، دولت‌ها نمي‌توانند يك چنين نقش مهمي را ايفا كنند. زماني كه با استفاده از ظرفيت‌هاي حاكميتي، زمين به صورت رايگان در اختيار خانواده‌هايي كه فاقد مسكن يا زمين هستند قرار بگيرد، مردم با كمك اقوام، دوستان و نزديكانشان به صورت تدريجي اقدام به ساخت مسكن خواهند كرد.

جوكار در ادامه خاطرنشان كرد: شايد در گام‌هاي نخست، مردم حتي منزل مسكوني كاملي نيز نتوانند بسازند، اما بر اساس يك نقشه راه مشخص كه توسط نهادهاي مسئول تاييد مي‌شود، مي‌توانند مرحله به مرحله، حجم سرمايه‌گذاري‌هاي خود را افزايش دهند و خانه خود را تكميل كنند. مهمترين ويژگي و هدف اين طرح افزايش مشاركت مردم در صنعت ساخت و ساز است. معتقدم اين هدف نيز تنها در صورتي به طور واقعي محقق مي‌شود كه مردم صاحب زميني براي ساخت خانه باشند.

گزارش اشکال Top