حداقل بودجه خرید مسکن در تهران چقدر است؟

قیمت‌های پیشنهادی مربوط به فایل‌های عرضه شده به بازار معاملات مسکن شهر تهران هم‌اکنون یکی از مراجع قابل استناد برای تخمین حداقل بودجه خرید مسکن در پایتخت است.

در شرايط فعلي ارزان‌ترين فايل‌ها براي خريد مسكن در شهر تهران از چند ويژگي‌ مهم برخوردار هستند كه مجموع اين شرايط آنها را به فايل‌هايي تبديل كرده است كه مي‌توان از آنها به‌عنوان مرجعي براي اطلاع از سطح حداقلي بودجه مورد نياز براي خريد آپارتمان استفاده كرد.

البته سطح حداقلي بهاي خريد آپارتمان در هر منطقه متفاوت است و به‌طور معمول هر چه افراد، متقاضي خريد مسكن در محلات مرغوب‌تر و مناطق و محلات بالاتر باشند سطح حداقلي بودجه موردنياز براي خريد آپارتمان در آن محلات نيز افزايش خواهد يافت. با اين حال هم‌اكنون ارزان‌ترين واحدهاي مسكوني در هر محله واحدهايي با عمربناي بيش از ۲۰ سال هستند. اين واحدها همچنين به لحاظ مساحت كمتر از ۵۰ مترمربع هستند و عمده آنها فاقد يك يا چند مورد از امكانات واحدهاي مسكوني فول همچون پاركينگ، انباري و آسانسور هستند.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد سطح بودجه حداقلي براي خريد مسكن در مناطق جنوبي شهر تهران هم‌اكنون به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ ميليون تومان رسيده است. اين در حالي است كه در مناطق متوسط و مصرفي شهر مانند مناطق ۴ و ۵ بودجه حداقلي براي خريد آپارتمان‌هاي كوچك‌متراژ، قديمي ساز و فاقد امكانات معمولا حول و حوش ۸۰۰ تا يك ميليارد تومان است. البته سطح حداقلي ۸۰۰ ميليون توماني مربوط به مناطق مصرفي واقع در شرق پايتخت وسطح حداقلي يك ميلياردي مربوط به مناطق مصرفي غرب تهران است.

 

گزارش اشکال Top