دو تصمیم جدید برای وام خرید و ساخت مسکن

شورای پول و اعتبار در بخش مسکن دو تصمیم گرفت:سقف وام مسکن نخبگان ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن در نظر گرفته شد.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار در يكهزار و سيصد و دومين جلسه مورخ 99.7.29 خود به رياست دكتر همتي، در راستاي حمايت از توليد، به ويژه برنامه هاي كارگروه رفع موانع جهش توليد، سقف مانده تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به بنگاه‌هاي توليدي را تا 90 درصد فروش سال گذشته آنها افزايش داد.

شوراي پول و اعتبار همچنين به منظور هدايت و تخصيص منابع بانكي به اولويت‌هاي دو بخش صنعت و معدن و مسكن و در راستاي تحقق جهش توليد، مقرر كرد تا سقف 500 (پانصد)‌ هزار ميليارد ريال منابع بانكي براي پرداخت تسهيلات از طريق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و تا سقف 200 (دويست)‌ هزار ميليارد ريال به منظور پرداخت تسهيلات به بخش مسكن (ساخت) از طريق سامانه وزارت راه و شهرسازي در اختيار واحدهاي مرتبط با اين دو بخش قرار گيرد. 

در پايان به پيشنهاد بانك ‌مركزي ‌جمهوري ‌اسلامي ‌ايران، سقف فردي تسهيلات ساخت و خريد مسكن نخبگان و استعدادهاي برتر از مبلغ دو ميليارد ريال به سه ميليارد ريال افزايش يافت. شايان ذكر است كه دوره بازپرداخت اين تسهيلات 20 ساله و بر اساس نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد بود.

گزارش اشکال Top