قیمت مسکن ملی چقدر می شود؟

هزینه ساخت هر مترمربع مسکن ملی در حالی ابتدای امسال از سوی متولی بخش مسکن حول و حوش ۳ میلیون تومان اعلام شد که سازنده‌های مسکن هم‌اکنون از افزایش این میزان خبر می‌دهند و در عین حال به متولی مسکن ملی توصیه می‌کنند افزایش هزینه‌ها را به اطلاع پیش‌خریداران این واحدها برساند.

در حالي‌كه كماكان متولي مسكن ملي بر اعلام هزينه حدود ۳ ميليون توماني ساخت هر متر مربع مسكن ملي اصرار دارد و تغييري در ارقام اعلام شده از سوي مراجع رسمي و مجري اين طرح خانه‌سازي دولتي در اين باره اعلام نشده است يك واقعيت مهم كه از سوي سازنده‌ها مورد تاكيد قرار دارد آن است كه هزينه ساخت مسكن درحال‌حاضر نسبت به ابتداي سال افزايش يافته است و به‌طور قطع تا پايان ساخت پروژه‌هاي طرح اقدام ملي نيز با افزايش مواجه خواهد شد.

هر چند هم‌اكنون هيچ اطلاعات مستند و دقيقي درباره هزينه تمام شده ساخت مسكن ملي وجود ندارد. از آنجا كه هزينه تمام شده ساخت مسكن ناشي از هزينه تامين زمين و هزينه ساخت (شامل هزينه تامين مصالح و تجهيزات ساختماني، دستمزد عوامل كار، پرداخت عوارض ساخت‌وساز و...) است دو عامل عمده وجود دارد كه نشان مي‌دهد بعيد است آنچه در ابتداي سال از سوي متولي مسكن ملي به‌عنوان هزينه تمام‌شده مسكن ملي اعلام شده است در پايان اين پروژه نيز مصداق داشته باشد. از آنجا كه در عمده پروژه‌هاي مسكن ملي هزينه زمين اعلام نمي‌شود و برخي از آنها در قالب اجاره ۹۹ ساله به متقاضيان واگذار مي‌شود، بنابراين نكته مهم در اين پروژه‌ها مربوط به برآورد هزينه ساخت واحدهاست. اخيرا متولي مسكن ملي اعلام كرد نظام فني كشور ملاك تعيين قيمت واحدهاي مسكوني ملي است و بر اساس فهرست بها با تعديل‌هاي سه ماه دوم اين نظام، هزينه تمام شده ساخت هر مترمربع مسكن ملي حدود ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان با نوسان ۵ درصد افزايش يا ۱۰ درصد كاهش است و به استان‌ها اين اختيار تفويض شده است تا بر اساس اين معيارها برنامه‌ريزي و محاسبه را انجام دهند. از طرف ديگر بر اساس برآوردهاي اوايل دي‌ماه سال گذشته، قيمت هر متر زمين ۵/ ۳ تا ۴ ميليون تومان در نظر گرفته شده كه متقاضيان در اقساط ۱۰ سال پرداخت خواهند كرد. در شرايطي كه هيچ آمار مستند و رسمي درخصوص هزينه ساخت مسكن وجود ندارد و هزينه ساخت مسكن ملي از سوي متولي ساخت اين واحدها حدود متري ۳ ميليون تومان اعلام شده است، اما سازنده‌ها مي‌گويند از ابتداي امسال قيمت مصالح ساختماني به‌طور متوسط ۵۰ درصد و هزينه دستمزد ها به‌طور ميانگين ۳۰ درصد رشد داشته است، بنابراين با توجه به سهم قابل توجه هزينه تامين مصالح و پرداخت دستمزد، اصرار از بابت اعلام هزينه ساخت ۳ ميليون توماني هر مترمربع مسكن ملي، قابل تامل است. اين در حالي است كه در شرايطي كه هزينه ساخت مسكن نسبت به ابتداي امسال به‌طور متوسط نزديك به ۳۰ درصد افزايش يافته است اصرار بر ثبات قيمت مسكن ملي، اصراري بي‌مورد است. سازنده‌ها مي‌گويند لازم است متولي مسكن ملي تغييرات مربوط به هزينه ساخت اين واحدها را به اطلاع پيش‌خريداران برساند چون در صورتي كه اين متقاضيان پيش‌بيني لازم در اين زمينه را نداشته باشند در پايان پروژه و پس از مواجهه با افزايش قيمت غافلگير شده و با مشكل روبه‌رو مي‌شوند.

گزارش اشکال Top