جدیدترین نرخ‌ها از رهن مسکن در تهران

در بازار پاییزه مسکن نیز عرضه آپارتمان اجاری به‌صورت رهن کامل همچنان پرتعداد است، طوری که تقریبا از هر دو فایل نزد بنگاه‌ها، یکی به‌صورت «رهن کامل» یا رهن با اجاره زیر ۵۰۰ هزار تومان فایل شده است.

 آپارتمان‌هايي كه به بهاي مترمربعي ۳ ميليون تومان براي رهن كامل فايل شده‌اند در بازار فعلي اجاره مسكن پرتعدادتر از ساير گروه‌هاي قيمتي به نظر مي‌رسند.

در بازار پاييزه مسكن نيز عرضه آپارتمان اجاري به‌صورت رهن كامل همچنان پرتعداد است، طوري كه تقريبا از هر دو فايل نزد بنگاه‌ها، يكي به‌صورت «رهن كامل» يا رهن با اجاره زير ۵۰۰ هزار تومان فايل شده است.

فايل‌هايي كه اجاره‌هاي زير ۵۰۰ هزار توماني دارند نيز با توجه به سطوح فعلي قيمت عموما از ديد واسطه‌ها و مستاجران به‌عنوان فايل «رهن كامل» معرفي مي‌شوند، چراكه انگيزه موجر از دريافت اين رقم صرفا پوشش برخي هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير نگهداري ملك در مدت اجاره بوده و اجاره دريافتي در محدوده‌اي نيست كه بتوان روي آن به‌عنوان يك منبع درآمد معقول حساب باز كرد.

در حال حاضر فايل‌هاي زيادي هم در مناطق شرقي و غربي تهران و هم در محدوده مركزي به بهاي مترمربعي ۳‌ميليون تومان وديعه، در بازار اجاره عرضه شده‌اند.

اين در حالي است كه قيمت‌هاي پايين‌تر و بالاتر از اين مقدار نيز در ارقام پيشنهادي موجران به چشم مي‌خورد. به‌عنوان مثال در برخي محله‌هاي شرقي تهران كه ميانگين ارزش رهن كامل هر مترمربع آپارتمان مسكوني ۳ ميليون تومان است،

در برخي فايل‌ها ارقام بالاتر از اين مقدار نيز پيشنهاد شده كه البته اغلب از جنس فايل نوساز هستند و به همين سبب قيمت‌هاي پيشنهادي براي رهن و اجاره آنها قدري تندتر از ديگر املاك عرضه شده در همان محله است.

با اين حال به نظر مي‌رسد براي متقاضيان رهن كامل، بازار پاييزه شرايط خوبي دارد چراكه قيمت‌هاي پيشنهادي موجران نه تنها اغلب غيرحبابي است، بلكه به اذعان واسطه‌ها با توجه به گذشتن از فصل اجاره، جاي مذاكره هم دارد.