مقایسه رشد قیمت مسکن در کشورهای مختلف

بانک جهانی اعلام کرد سرعت افزایش قیمت مسکن در جهان به بالاترین سطح یک دهه اخیر رسیده است.

بررسي بانك جهاني از وضعيت بازار مسكن در ۵۷ كشور جهان نشان مي دهد كه رشد قيمت ها به بالاترين سطح خود از زمان بحران مالي سال ۲۰۰۹ رسيده است كه به عقيده اين بانك بازتاب دهنده هراس سرمايه گذاران از شرايط كرونايي موجود و كاهش فعاليت هاي ساخت وساز واحدهاي جديد است. در چين رشد قيمت زمين تقريبا ثابت بوده است اما رشد سريع تر قيمت مصالح ساختماني باعث شده تا قيمت مسكن در اين كشور طي يك دهه اخير به طور متوسط ۲۵ درصد افزايش پيدا كند.

در نتيجه شيوع كرونا و اخلال در زنجيره تامين، ساخت واحدهاي جديد مسكوني به حباب قيمتي در كشورهاي اسكانديناوي دامن زده كه در اين بين وضعيت مسكن در شهرهاي اسلو نروژ و استكهلم سوئد بيش از ساير نقاط اين منطقه بحراني بوده است. اين وضعيت روي بازار مسكن كشورهاي استراليا و كانادا نيز تاثير منفي گذاشته است.

متوسط رشد قيمت مسكن در سال ۲۰۲۰ به نسبت سال قبل: ۱۳ درصد

۲- اسلواكي

متوسط رشد قيمت مسكن در سال ۲۰۲۰ به نسبت سال قبل: ۱۰ درصد

۳- پرتغال

متوسط رشد قيمت مسكن در سال ۲۰۲۰ به نسبت سال قبل: ۹.۸ درصد

۴- استوني

متوسط رشد قيمت مسكن در سال ۲۰۲۰ به نسبت سال قبل: ۹.۷ درصد

۵- فيليپين

متوسط رشد قيمت مسكن در سال ۲۰۲۰ به نسبت سال قبل: ۹.۲ درصد

۶- يونان

متوسط رشد قيمت مسكن در سال ۲۰۲۰ به نسبت سال قبل: ۸.۱ درصد

۷- لتوني

متوسط رشد قيمت مسكن در سال ۲۰۲۰ به نسبت سال قبل: ۷.۴ درصد

بيشترين كاهش قيمت ها در يك سال اخير

۱- قطر

متوسط كاهش قيمت مسكن در سال ۲۰۲۰ به نسبت سال قبل: ۹ درصد

۲- صربستان

متوسط كاهش قيمت مسكن در سال ۲۰۲۰ به نسبت سال قبل: ۸ درصد

۳- اوكراين

متوسط كاهش قيمت مسكن در سال ۲۰۲۰ به نسبت سال قبل: ۷.۶ درصد

۴- امارات

متوسط كاهش قيمت مسكن در سال ۲۰۲۰ به نسبت سال قبل: ۷.۲ درصد

۵- هند

متوسط كاهش قيمت مسكن در سال ۲۰۲۰ به نسبت سال قبل: ۳.۶ درصد

۶- پرو

متوسط كاهش قيمت مسكن در سال ۲۰۲۰ به نسبت سال قبل: ۳.۳ درصد

گزارش اشکال Top