تاثیر دوگانه ارز بر قیمت مسکن

تاثیر سایر متغیرها بر بازار مسکن، قابل انکار نیست اما می‌توان بازار ارز را قطب نمای نسبتا کم خطایی برای بازار مسکن در نظر گرفت.

نرخ ارز داراي دو اثر متضاد بر قيمت مسكن است:

۱-افزايش نرخ ارز، سطح عمومي قيمت‌‌ها را در اقتصاد كلان و اقتصاد مسكن افزايش مي‌دهد. اين عامل، اثري همسو بر قيمت مسكن مي‌گذارد. دراين حالت، ارز به منزلۀ عامل تورم و بالطبع شاخصي براي قدرت خريد است در نتيجه افزايش نرخ ارز موجب افزايش قيمت مسكن مي‌شود.


۲- بازار ارز، يكي از جايگزين‌‌هاي بازار مسكن است. بنابراين، افزايش نرخ ارز باعث كاهش تمايل سرمايه (علي‌الخصوص سرمايه‌‌هاي سوداگرانه) براي ورود به بازار مسكن مي‌شود. اين عامل اثري ناهمسو بر قيمت مسكن مي‌گذارد. در اين حالت، ارز به منزله رقيب مسكن است در نتيجه افزايش نرخ ارز موجب كاهش قيمت مسكن مي‌شود.

دو نيروي فوق، هم‌جهت نيستند اما شواهد يك دهه اخير بازار مسكن كشورمان حاكي از قويتر بودن نيروي اول نسبت به نيروي دوم است لذا در مجموع، قيمت مسكن همسو با نرخ ارز حركت كرده و خود را با آن تطبيق داده است. به‌گونه‌اي كه از سال ۹۰ به اين سو، قيمت هر متر مربع مسكن در تهران حول و حوش ۱۰۰۰ دلار (۸۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار) بوده است. بر اين اساس انتظار مي‌رود بازار مسكن بيش از طرح‌هاي پرطمطراقي كه رسانه‌اي مي‌شوند از بازار ارز تاثير بپذيرد.

در مجموع هرچند تاثير ساير متغيرها بر بازار مسكن، قابل انكار نيست اما مي‌توان بازار ارز را قطب نماي نسبتا كم خطايي براي بازار مسكن در نظر گرفت.

 

گزارش اشکال Top