کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در ۱۱ منطقه پایتخت

سرعت رشد قیمت خانه در ۱۱ منطقه پایتخت در تیرماه نسبت به خردادماه کاهش داشته است، به طوری که میانگین افزایش قیمت مسکن که در خردادماه دو تا سه میلیون تومان در هر مترمربع بود، در تیرماه به ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محدود شد.

بر اساس جديدترين گزارش دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي كه شب گذشته منتشر شد، ميانگين قيمت مسكن پايتخت در تيرماه ۲۰ ميليون و ۹۸۶ هزار تومان در هر متر مربع رسيد كه در خرداد ماه امسال ۱۹ ميليون و ۷۱۹ هزار تومان در هر متر مربع بوده است.

درحالي كه قيمت خانه در ۱۱ منطقه پايتخت در تيرماه رشد قيمتي حدود ۵۰۰ هزار تا يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان را تجربه كرده است، قيمت خانه در چهار منطقه پايتخت بيين سه تا ۵ ميليون تومان افزايش قيمت داشت كه بر معدل قيمت مسكن نسبت به ماه گذاشته تاثير افزايشي داشت.

بر اين اساس، خانه‌هاي پايتخت در نخستين ماه تابستان رشد قيمتي را تجربه كرده است كه نسبت به ماه گذشته (خرداد ۹۹) حدود ۱۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته- تيرماه ۹۸ - رشد۵۳ درصدي را تجربه مي‌كند.

با اين حال بررسي قيمت‌ها در هفت منطقه پايتخت از جمله مناطق، ۱۰، ۹، ۱۲، ۱۴، ۱۷، ۱۸ و ۲۰ منطقه شهر تهران حاكي از افزايش منطقي ۵۰۰ تا يك ميليون توماني قيمت ها را دارد كه نسبت به رشد قيمت‌ها در ماه قبل تر(خردادماه) حتي كاهشي هم بوده است.

در ۴ منطقه پايتخت نيز رشد قيمت‌ها به حدود يك و نيم ميليون تومان رسيده است. براي مثال قيمت خانه در منطقه ۱۲ تهران نسبت به ماه قبل در هر متر مربع حدود ۴۰۰ هزار تومان افزايش قيمت را تجربه مي‌كند در حالي كه در خرداد ماه امسال نسبت به ارديبهشت در هر متر مربع بيش از يك ميليون تومان رشد قيمت داشت.

در فروردين ماه امسال قيمت خانه‌هاي پايتخت با كاهش حدود ۲ درصدي نسبت به ماه قبل همراه بود، در ارديبهشت ماه رشد ٩ درصدي و در خردادماه امسال رشد قيمتي ۱۲ درصدي را نسبت به ماه قبل تجربه كرد؛ بر اين اساس اگرچه خانه در تيرماه مجددا گران شده، اما با شيب كندتري نسبت به افزايش قيمت‌ها در دو ماه پاياني فصل بهار همراه بوده است.

بر اساس گزارش جديد وزارت راه، تعداد مبايعه نامه‌هاي صادر شده در تيرماه  در تهران ۱۴ هزار و ۳۳۰ فقره است كه نسبت به خرداد امسال حدود ۲۹ درصد و نسبت به تيرماه سال گذشته بيش از ۱۹۲ درصد رشد را تجربه مي‌كند.

خرداد ماه امسال ۱۱ هزار و ۴۶ فقره معامله مسكن در پايتخت ثبت شد كه اين رقم در خردادسال گذشته ۶ هزار و ۱۲۷ واحد مسكوني بوده است.

نكته مهم اين است كه قيمت خانه‌هاي پايتخت در ۵ منطقه تهران رشد بيش از ۴ ميليون توماني را در هر متر مربع داشته اما در بيش از ۱۰ منطقه تهران رشد قيمت‌ها بين ۵۰۰ هزار تومان تا يك ميليون تومان بوده است؛ كارشناسان مسكن معتقد هستند سوداگري در برخي محلات شهر تهران عامل افزايش متوسط قيمت مسكن است كه بايد براي آن راه حلي انديشده شود.

قيمت خانه در گران‌ترين منطقه تهران در تيرماه امسال هم مجددا به منطقه يك تهران با متوسط قيمت ۴۵ ميليون و ۳۱۷ هزار تومان رسيده است كه اين رقم در خرداد ماه  ۴۲ ميليون و ۴۹۹ هزار تومان و در ارديبهشت ماه قيمت ۳۴ ميليون و ۱۹۹ هزار و ۴۰۰ توماني بوده  است. بر اين اساس اگر چه قيمت خانه‌هاي منطقه يك تهران در تيرماه مجددا افزايش داشته است اما نسبت به خرداد ماه با شتاب كمتري رشد كرده و كاهش داشته است.

ارزان‌ترين منطقه نيز منطقه ۱۸ با متوسط قيمت هشت ميليون و ۸۸ هزارتومان در نظر گرفته شده است. ارديبهشت امسال خانه در منطقه ۱۸ شهر تهران با ميانگين قيمت هر متر مربع هفت ميليون و ۱۱۸ هزار تومان معامله شده است.

در مناطق ۲ و ۳ پايتخت نيز رشد قيمت‌ها به حدود ۵ ميليون تومان در هر متر مربع رسيده كه در افزايش متوسط قيمت خانه در تهران نقش داشته است.

ارزان‌ترين منطقه پايتخت، منطقه ۱۸ با متوسط متري ۹ ميليون و ۶۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان و پس از آن منطقه ۲۰ با متوسط قيمت ۹ ميليون و ۷۹۸ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است؛ خانه هاي پايتخت در اين دو منطقه نيز زير يك ميليون تومان رشد قيمت داشته است.

كمترين تعداد معاملات مسكن  نيز به منطقه ۱۹ با ۷۳ فقره معامله با ميانگين قيمتي ۱۱ ميليون و ۶۷۵ هزار تومان برآورد شده است.

ارزش ريالي معاملات مسكن در تيرماه امسال ۲۵ هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به تير سال گذشته كه ۵ هزار و ۴۷۰ ميليارد تومان بوده، رشد ۳۵۸ درصدي ارزش معاملات را تجربه مي‌كند.

گزارش اشکال Top