افزایش حدود ۳۰ درصدی هزینه تولید مسکن راه و ساختمان

افزایش حدود ۳۰ درصدی هزینه های تولید مسکن، چشم انداز این بازار در سال جاری را تا حدودی مشخص می کند و اگر بازارهای رقیب بر بازار مسکن تاثیر نگذارند، با توجه به توان پایین متقاضیان مصرفی رشد بالاتر از ۳۰ درصد قیمت مسکن در سال جاری بعید به نظر می رسد.

هزينه هاي ساخت و ساز اعم از قيمت زمين، مصالح، عوارض ساختماني، ماليات و دستمزد نسبت به سال گذشته به طور ميانگين حدود ۳۰ درصد افزايش يافته است. مديريت شهري در تهران تعرفه هاي هزينه صدور پروانه ساختماني را مشمول ۲۰ تا ۳۰ درصد افزايش كرده است. با اينكه هزينه مربوط به عوارض ساختماني در سال ۱۳۹۹ به طور ميانگين ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان از هزينه ساخت مسكن در تهران را به خود اختصاص مي‌دهد و در مناطق شمالي شهر اين عدد به حدود ۲ ميليون تومان مي‌رسد، برآوردها نشان مي‌دهد كه رشد عوارض، صرفاً يكي از عوامل تاثير گذار بر قيمت نهايي ملك است و ساخت و ساز از ناحيه ديگر مولفه ها نيز دچار رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدي شده است.

سال گذشته، نحوه افزايش عوارض ساختماني بر اساس ارزش معاملاتي املاك مطابق تورم بخش مسكن بود كه توسط كميسيوني در سازمان امور مالياتي تعيين و در قالب دفترچه تقويم املاك منتشر مي‌شد. اين نوع نحوه محاسبه منجر به اين شد كه فرمول محاسبه چند بار در سال گذشته تغيير كند.

به همين دليل مديريت شهري در سال جاري پايه محاسباتي جديدي براي عوارض ساخت و ساز تعريف كرده است. مطابق اين فرمول، عوارض ساختماني بر حسب مرغوبيت مكاني محاسبه و به سازنده اعلام مي‌شود. در سال جاري به جاي محاسبه عوارض ساخت و ساز بر مبناي قيمت منطقه اي، درجه مرغوبيت هر پارسل (تك تك املاك) براي هر ملك متناسب با كاربري آن را مبناي محاسبه عوارض ساختماني قرار خواهد گرفت.

مولفه هاي دخيل در بخش ساخت و ساز همواره بر قيمت مسكن تاثير گذار است و بنا به گفته سازندگان در سالهاي اخير اين هزينه‌ها افزايش پيدا كرده تا جايي كه رغبت سرمايه‌گذاري در بخش ساخت و ساز را به حدود يك سوم دهه هاي قبل كاهش داده است. البته آنچه بازار مسكن را بيش از رشد هزينه هاي ساخت دچار تلاطم قيمتي مي كند هجوم نقدينگي از سوي سرمايه گذاران و سفته بازان است كه تاثيرگذاري آن به مراتب بيش از تورم طبيعي بخش توليد املاك است.

با اين حال تاثير فشار بر سازندگان كه به شكل كاهش توليد مسكن خود را نشان مي‌دهد، با فشار تقاضاي‌ مصرفي و سرمايه گذاري و افزايش فعاليت‌هاي سوداگرانه در بازار ملك همراه مي شود كه به رشد مضاعف قيمت ها مي ‌انجامد.

افزايش ۷۰۰ هزار توماني ساخت هر متر خانه از سوي سه دستگاه مرتبط

سازندگان مي‌گويند در سال جاري هزينه‌اي كه فقط دستگاه‌هاي خدمات‌رسان مثل شهرداري، نظام مهندسي و نهادهاي مالياتي از سازندگان دريافت مي كنند هزينه توليد مسكن را متري ۷۰۰ هزار تومان افزايش مي دهد. به اين مبالغ هزينه زمين، مصالح ساختماني و دستمزد را اضافه كنيد.

در نيمه دوم سال ۱۳۹۸ قيمت آهن آلات و مصالح ساختماني رشد قابل توجهي داشت. تنها در ماه پاياني سال گذشته فولاد با رشد قيمت مواجه بود و به حدود ۶۵۰۰ تومان در هر كيلوگرم رسيد. اين هزينه ها در قيمت تمام شده واحدهاي مسكوني در سال آينده خود را نشان مي دهد.

گزارش اشکال Top