کم اثری وام در رونق بازار مسکن

بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن درباره چرایی نوسانات بازار مسکن در هر چهار تا پنج سال، گفت

نگاه سياست‌گذار به بخش مسكن همواره كوتاه‌مدت بوده و استراتژي براي اين بخش نداشتند و در طول ۴۰ سال گذشته هيچ‌گاه اثر واقعي تسهيلات را در بخش مسكن مشاهده نكرديم؛ زيرا موضوع مسكن آنقدر بزرگ است كه با حجم وام‌هاي فعلي هيچ‌گونه تناسبي ندارد.

بيت‌الله ستاريان، ادامه داد: دولت بايد همه بانك‌ها را در حوزه تسهيلات مسكن فعال كند و ورود يك يا دو بانك جواب نمي‌دهد، پرداخت ۵۰ هزار فقره تسهيلات به اندازه يك ماه معاملات مسكن هم نيست. در اين شرايط دولت چطور مي‌خواهد سالانه يك ميليون واحد مسكوني توليد كند؛ هرچند نياز كشور بيش از اين تعداد است و سالانه به حدود ۱.۳ ميليون واحد مسكوني نياز داريم.

او گفت: دولت‌ها يا شرايط بخش مسكن را درك نمي‌كنند يا ترجيح مي‌دهند صورت مساله مسكن را كوچك كنند. زماني كه در اين بخش با ركود مواجه مي‌شويم يك سياست را دنبال مي‌كنند و وقتي به رونق مي‌رسيم مباحث ديگري را مدنظر قرار مي‌دهند.  ستاريان  افزود: دولت بايد خود را با تمام ظرفيت‌ها براي توليد سالانه ۱.۳ ميليون واحد مسكوني آماده كند كه ۹۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي مي‌خواهد. بنابراين لازم است همه ابزارهاي مالي اعم از تسهيلات، سكوكات، صندوق‌هاي مسكن، فاينانس خارجي و غيره فعال شوند.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه بخش مسكن در سال ۱۳۹۹ وارد ركود مي‌شود، اظهار كرد: بخش مسكن دو نوع رشد قيمت دارد؛ يكي در بطن خود و ديگري آن‌چه در بازار مشخص است. اگر قيمت‌ها در كوتاه‌مدت رشد نكرد نبايد خوشحال باشيم؛ زيرا تهديدي با عنوان انباشت تقاضا ايجاد مي‌شود كه بعدا خود را نشان مي‌دهد.

گزارش اشکال Top