مستاجران چگونه وام بگیرند؟

وزیر اقتصاد و دارایی و سپس معاون وی از راه‌اندازی صندوقی برای اعطای تسهیلات به مستاجران با عاملیت بانک مسکن سخن گفته‌اند، یک کارشناس بانکی در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: وقتی بحث صندوق می‌شود، این صندوق باید خودش منابع را تامین کند. صندوق این گونه اداره می‎شود که هر آنچه به داخل آن می‌آید را می‌تواند هزینه کند. بنابراین هر چه بتوانند از بازار و نه از جای دیگر منابع کسب کنند می‌تواند تسهیلات بدهد.

ابتداي ماه جاري ايسنا خبري را از حاشيه جلسه هيات وزيران منتشر كرد كه فرهاد، دژپسند وزير اقتصاد و دارايي اعلام كرده براساس اين طرح به مستأجران وام داده مي‌شود.

پنج روز بعد محمد دهقان دهنوي، معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي به مهر گفت: پيش‌بيني شده است كه براي كنترل ريسك‌هاي بانك، وام در اختيار موجر قرار گيرد. با توجه به اينكه بحث مسكن است از اين رو اولويت با بانك مسكن خواهد بود.

 

سازوكار اعطاي تسهيلات به مستاجران چگونه خواهد بود؟

مرتضي عزتي، كارشناس بانكي در اين خصوص به تجارت‌نيوز گفت: وقتي بحث صندوق مي‌شود، اين صندوق بايد خودش منابع را تامين كند. صندوق اين گونه اداره مي‎شود كه هر آنچه به داخل آن مي‌آيد را مي‌تواند هزينه كند. بنابراين هر چه بتوانند از بازار و نه از جاي ديگر منابع كسب كنند مي‌تواند تسهيلات بدهد.

وي در اين خصوص ادامه داد: يعني يك عده سپرده‌گذاري مي‌كنند و طبق قاعده هر كسي سپرده گذاشت پس از گذشت يك سال مي‌تواند دو برابر سپرده خود وام بگيرد. جمع شدن وجه متقاضيان به ابزاري براي پرداخت تسهيلات تبديل مي‌شود. قاعده صندوق به اين شكل است كه بانك‌ها نبايد از منابع ديگر تسهيلات بدهند.

 

آيا در اين طرح منابع بانكي نيز دخيل است؟

عزتي در اين خصوص عنوان كرد: اگر اين طرح در قالب صندوق قرار است فعاليت كند، اول بايد منابع آن تامين شود سپس متناسب با منابع تسهيلات پرداخت شود. اين طور نيست كه بانك‌ها ملزم شوند از منابع ديگر خود اين براي اين طرح هزينه كنند، ممكن هم است كه دولت الزام كند ولي اين الزام طبق قاعده صندوق نيست.

وي بيان كرد: علت اين كه بانك مسكن را به عنوان بانك عامل در نظر گرفتند اين است كه اولا در بحث تخصصي به بانك مسكن مربوط مي‌شود؛ دوم اين كه تجربه صندوق پس‌انداز مسكن را دارد. كه دقيقا در اين صندوق تامين مالي تسهيلات به اين شكل انجام مي‌شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه ايا اين امكان وجود دارد كه افراد از اين طريق وام را دريافت آن را در بخش ديگري سرمايه‌گذاري كنند؟ گفت: مشكل عمده اين طرح همانند صندوق مسكن اين كه ممكن است افراد پول آن را در جاي ديگر سرمايه‌گذاري كند؛ ولي اين مشكل آنقدر بزرگ نيست كه كه بتواند به عنوان يك عامل تاثيرگذار در ديگر بازارها قلمداد شود مگر اين كه دولت به آنها سوبسيد بدهد كه احتمال بعيدي است.

گزارش اشکال Top