نارمک ؛ پیشتاز کاهش قیمت مسکن در تهران

شرایط مسکن استیجاری ایجاب می کند که مستأجران در بهترین حالت قرارداد خود را تمدید کنند؛ وگرنه با نرخ نجومی رهن و اجاره ناگزیرند خواهند شد به سمت محلات پایین‌تر و چه بسا شهرستان‌های اطراف کوچ کنند.

خبر ها حاكي از آن است كه منطقه نارمك امسال ،در كاهش قيمت مسكن از ديگر مناطق پيشي گرفت .

پيش از اين نيز در برخي گزارش‌هاي ميداني، شاهد افت معاملات و قيمت در بعضي محله‌هاي منطقه ۴ بوديم، كه كاهش ماهانه قيمت مسكن در اين منطقه  به عنوان دومين منطقه پر معامله تهران در صورت ادامه مي‌تواند نشانه‌اي از حركت بازار مسكن پايتخت به سوي ركود باشد.

به گزارش ايسنا، در آخرين ماه از فصل بهار، اولين نشانه‌هاي افت بازار مسكن از شرق تهران و منطقه نارمك ظهور كرد. خريد و فروش در پرمعامله ترين منطقه شرق پايتخت نسبت به ارديبهشت ماه تقريباً نصف شد و دو منطقه نيز به رشد منفي قيمت رسيد.

در جدول زير آماري از نشانه هاي افت نسبي قيمت، در منطقه نارمك تهران تا نيمه اول تير ماه امسال در مقايسه با تير ماه سال گذشته است، شرح داده شده است .

اين درحالي است كه قيمت مسكن شهر تهران خردادماه ۹۸ به طور ميانگين  به ۱۳ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان در هر متر مربع رسيده بود كه در مقايسه با خرداد سال گذشته ۱۰۴ درصد و ارديبهشت امسال ۴.۹ درصد افزايش داشته است .

در كلان‌شهر تهران و در شرايطي كه سرعت افزايش قيمت مسكن كاهش پيدا كرده، كارشناسان، صعود ملايم قيمت تا پايان فصل تابستان را محتمل‌ترين گزينه در بازار مسكن مي‌دانند.

اما رهن و اجاره

از سويي بازار رهن و اجاره همچنان سير صعودي خود را طي مي كند. هم اكنون شرايط مسكن استيجاري ايجاب مي كند كه مستأجران در بهترين حالت ، قرارداد خود را تمديد كنند وگرنه با نرخ هاي نجومي رهن و اجاره ناگزيرخواهند شد به سمت محلات پايين‌تر و چه بسا شهرستان‌هاي اطراف كوچ كنند.

همچنين آمار غيررسمي مسكن در پايتخت در مقايسه با تيرماه سال گذشته، حكايت از افزايش ۲۰ تا ۵۰ درصدي اجاره‌بها دارد. هرچند آمار بانك مركزي افزايش ميانگين ۲۳ درصد را نشان مي‌دهد.

گزارش اشکال Top