بازاریابی همه جانبه، دستور کار بانک ملی

بانک ملی ایران مدت هاست که از بازاریابی یک جانبه و تمرکز بر خدماتی مانند دریافت سپرده و ارائه تسهیلات عبور کرده است.

اين بانك هم اكنون خدمات بسيار گسترده و نويني به مشتريان خود ارائه مي دهد، به طوري كه بازارهاي كمتر شناخته شده اما با اثرگذاري بالا نيز از اين خدمات بهره مي برند.

صدور ضمانتنامه ارزي و و ريالي، تسهيلات خريد دين، طرح ويژه مسكن و صندوق هاي اجاره اي، تنها بخشي از خدمات معمول و رايج قابل ارائه در واحدهاي بانك ملي ايران است.

با اين حال كسب و كارهاي جديد نيز هدف خدمات تازه بانك قرار دارند، به طوري كه در همكاري با آنها هم منافع بانك و هم منافع صاجبان اين كسب و كارها به طور همزمان تامين مي شود.

استارت آپ ها كه با هزينه هاي كم، خدمات قابل توجهي ارائه مي دهند، اكنون مورد حمايت بانك ملي ايران هستند؛ نمونه آنها، سامانه سككوك است كه بيش از شش هزار و 450 كسب و كار را به خود جذب كرده است. همچنين بانك آفيسر با بيش از 11 هزار كاربر، اكنون به يكي از پرطرفدارترين خدمات بانك تبديل شده است.

ملي بازار، ملي فاند، برداشت مستقيم و بام سازماني و شركتي نيز ابزارهاي نوين بانك ملي ايران براي ورود به بازارهاي جديد هستند كه به مرور نقش آنها در كسب و كارهاي جديد نمايان خواهد شد.

بانك ملي ايران ديرزماني است كه از انحصار در بازارهاي سنتي خارج شده و همزمان با بروز و ظهور بازارهاي جديد، ابزارهاي متناسب با فعاليت در آن را طراحي و پياده سازي كرده است.

طبيعي است كه در چنين شرايطي، حركت به سمت خدمات نو با شكل و شمايل تازه مبتني بر ابتكار و خلاقيت، مي تواند دامنه فعاليت بانك را حتي به بيرون از مرزهاي شناخته شده كنوني توسعه دهد.

گزارش اشکال Top