بسازبفروش ها در دام بازار مسکن گرفتار شدند

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس بر این باور است در شرایط کنونی برای افزایش ساخت و ساز در کشور و تشویق سازندگان برای تولید مسکن، باید محرک های مالی و اقتصادی جدید تعیین شود.

صديف بدري با ابراز نگراني نسبت به تشديد ركود در بازار ساخت و ساز مسكن، اظهار كرد: بر اساس گزارش ها و آمارهاي ارائه شده، ساخت و ساز در كشور ماهانه در حال كاهش بوده كه دليل آن بروز تلاطم در بازار مسكن است.

وي با بيان اين‌كه متأسفانه قيمت مصالح ساختماني و هزينه هاي مرتبط با ساخت و ساز روز به روز در حال افزايش است و اين مسئله كار را براي اجراي پروژه هاي ساختمان سازي سخت كرده است، افزود: در اين شرايط پيمانكار يا سازنده نمي داند  با شروع كردن يك پروژه ساختمان سازي بايد چه ميزان هزينه كند و اين مسئله ريسك پروژه هاي ساخت و ساز را بالا برده است، امروز شاهديم كه بسياري از پروژه ها به دليل بالا رفتن قيمت ها، متوقف شده است.

وي با يادآوري اين‌كه مطابق آمار كاهش ساخت و ساز طي ماه هاي ابتداي امسال در 9 سال اخير بي سابقه بوده اكه تبعات بسياري را براي اقتصاد كشور به دنبال دارد،  تصريح كرد:  يك سازنده 1.5پيش، محصول ميلگرد را كيلويي1600  تومان خريدار مي كرد، اما امروز همان محصول را بايد كيلويي 5 هزار تومان خريداري كند.

عضو كميسيون عمران مجلس بيان كرد:‌ گفت: براي افزايش ساخت و ساز در كشور و تشويق سازندگان براي توليد مسكن، بايد محرك هاي مالي و اقتصادي جديد تعيين شود، از اين رو دولت بايد براي توسعه اين مسئله نسبت به ارائه تسهيلات كم سود اقدام كند.دولت اخيرا نسبت به اجراي بازار تعهدي مصالح ساختماني براي ارائه مصالح به سازندگان و دريافت هزينه به صورت قسطي اقدام كرده، اما هنوز اين مسئله عملياتي نشده است.

 

تسنيم

گزارش اشکال Top