قیمت امروز مسکن واقعا غیرعادی است؟

رشد قیمت مسکن طی ۶ سال اخیر نیز حول و حوش میانگین سایر کالاها و خدمات مصرفی خانوار بوده است و نمی‌توان قیمت کنونی مسکن را نامتعارف دانست.

قيمت يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني در شهر تهران به ميانه كانال ۱۲ ميليون تومان رسيده است كه حاكي از رشد سه‌ برابري (۲۰۰ درصدي) در مقايسه با بهار سال ۹۲ است. دليل مبنا گرفتن بهار ۹۲ اين است كه آخرين قله قيمت مسكن است و پس از بهار ۹۲، بازار مسكن وارد دوره ركود ۴ ساله شد.
 
برخي از تحليلگران، رسيدن قيمت مسكن به اين سطوح قيمتي را تند و نامتعارف ارزيابي مي‌كنند. آيا واقعا اين‌طور است؟ براي پاسخ به اين سوال مي‌توان نگاهي به وضعيت شاخص‌هاي پولي كشور انداخت: نقدينگي در بهار ۹۲ حدود ۴۷۰ هزار ميليارد تومان بود كه اطلاعات بخشي از موسسات اعتباري را كه در نقدينگي كنوني وجود دارد، شامل نبود. با احتساب اين موسسات، تخمين زده مي‌شود حجم نقدينگي در بهار ۹۲ به حدود ۵۵۰ هزار ميليارد رسيده باشد.
 
بنابراين با لحاظ نقدينگي ۱۹۵۰ هزار ميليارد توماني كنوني، نقدينگي طي ۶ سال اخير تقريبا ۳/۵ برابر شده است (۲۵۰ درصد رشد كرده است). با توجه به اينكه مجموع رشد اقتصادي در ۶ سال اخير حدود ۸ درصد بوده و از سوي ديگر سرعت پول روند نزولي داشته است، ملاك قرار دادن رشد نقدينگي براي محاسبه ميزان رشد بايسته قيمت مسكن از دقت كافي برخوردار نخواهد بود.
 
حال اگر رشد شاخص بهاي سبدي منتخب از كالاها و خدمات مصرفي خانوار (تورم عمومي) را نمادي از ميزان كاهش قدرت خريد پول ملي بدانيم، مي‌توانيم انتظار داشته باشيم قيمت بايسته مسكن هم تقريبا متناسب با آن افزايش يابد. اين شاخص طي ۶ سال اخير تقريبا ۳ برابر شده است كه به معناي رشد ۲۰۰ درصدي ميانگين قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوار طي اين مدت است. بديهي است كه برخي از كالاها و خدمات مي‌توانند بيشتر و برخي كمتر از اين مقدار رشد كرده باشند.
 
بنابراين همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود رشد قيمت مسكن طي ۶ سال اخير نيز حول و حوش ميانگين ساير كالاها و خدمات مصرفي خانوار بوده است و نمي‌توان قيمت كنوني مسكن را نامتعارف دانست. البته در كوتاه مدت، قيمت مسكن متناسب با تورم عمومي حركت نمي‌كند و روند حركتي قيمت مسكن پلكاني است. برهمين مبنا، از بهار ۹۲ تا بهار ۹۶ به مدت ۴ سال شاهد ثبات نسبي در اين بازار بوديم كه منجر به عقب ماندن شديد قيمت مسكن از تورم عمومي شد و در عوض، رشد شديد قيمت مسكن از بهار ۹۶ تاكنون، همه عقب‌ماندگي آن ۴ سال را جبران كرد.
 
 
 
منبع: دنياي اقتصاد

گزارش اشکال Top