وام خرید مسکن زیاد می شود؟

افزایش ناگهانی قیمت مسکن در ماه‌های اخیر خریدن منزل مسکونی برای بسیاری از مردم را تبدیل به آرزو کرده و برای برخی نیز آرزوی محال!

با اين حال، در گذشته تسهيلات خريد مسكن اين امكان را براي جوانان و ساير خانه اولي‌ها فراهم مي‌كرد تا با سپرده‌گذاري مبلغي مشخص يا با خريد اوراق تسهيلات مسكن، قدرت خود را براي خريد خانه افزايش دهند، اما از سال گذشته با افزايش قيمت مسكن و عدم افزايش سقف اين تسهيلات، وام خريد مسكن عملاً تأثير چنداني در خريد منزل مسكوني ندارد.

از سوي ديگر، سال گذشته رحيمي اناركي، مديرعامل بانك مسكن اعلام كرده بود كه به رغم افزايش قيمت مسكن، تصميمي براي افزايش سقف تسهيلات وجود ندارد و افزايش سقف وام خريد مسكن منتفي است.
وي در عين حال از برنامه اين بانك با همكاري چند سازمان ديگر براي كاهش قيمت تمام شده ساخت مسكن و كاهش قيمت مسكن از طريق ايجاد زنجيره اعتباري تأمين مصالح موردنياز ساخت مسكن خبر داد و گفت كه اين برنامه تا ۳۰ درصد قيمت تمام شده ساخت مسكن را كاهش خواهد داد.

به گفته رحيمي اناركي، اين طرح قرار است تا پايان شهريور ماه سال جاري به اجراي نهايي برسد.

با اين حال طي هفته‌هاي گذشته خبري مبني بر احتمال افزايش سقف وام خريد مسكن بر اساس قدرت خريد و توان بازپرداخت افراد در صورت تصويب شوراي پول و اعتبار مطرح شد.

اين خبر را مديرعامل بانك مسكن اعلام كرد و گفت كه پيش از اين از سقف‌هاي تسهيلات ثابت استفاده مي‌كرديم، يعني همه متقاضيان دهك‌هاي سه تا هفت كه گروه هدف ما هستند از سقف تسهيلات ۸۰ ميليون توماني استفاده مي‌كردند، در حالي كه پيشنهاد داده‌ايم بر اساس قدرت خريد و توان بازپرداخت افراد، سقف‌هاي تسهيلاتي به صورت متغير تعيين شود و افراد بر اين اساس بتوانند از تسهيلات متناسب با شرايط خود استفاده كنند.

وي تاكيد كرده كه اين موضوع به شوراي پول و اعتبار از سوي بانك مسكن پيشنهاد شده و براي اجرا نيازمند مصوبه اين شوراست.

اما با گذشت چندين هفته از اين خبر هنوز مشخص نيست كه اين طرح پذيرفته يا رد شده يا هنوز در دستور كار قرار نگرفته است.

يكي از دلايلي كه بانك مسكن و ساير نهادهاي تصميم‌گير از افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن خودداري مي‌كردند، افزايش دوباره قيمت مسكن به واسطه تورم و نقدينگي ايجاد شده در اين بخش بود، اما در صورتي كه اين طرح تصويب شود، به صورت هدفمند سقف وام مسكن تغيير مي‌كند و مي‌تواند سبب تورم در اين بخش نيز نشود.

حال بايد ديد كه شوراي پول و اعتبار تصميمي درباره متغير بودن سقف وام خريد مسكن خواهد گرفت يا به همين شكل فعلي، تسهيلات پرداخت خواهد شد.

گزارش اشکال Top