مسکن مهر در تهران 600 میلیون تومان شد!

مسکن مهر در تهران 600 میلیون تومان شد!

مديرعامل شركت عمران شهر جديد پرديس: هر مالكي كه مسكن مهر پرديس خود را كمتر از ۴۰۰ ميليون تومان بفروشد، ضرر كرده‌ است. در حال حاضر واحدهاي دوخوابه مسكن مهر ۶۰۰ ميليون تومان هم به فروش رسيده‌اند.

گزارش اشکال Top