ترغیب مالکان به فروش یا اجاره مسکن با ابزارهای قانونی

نماینده مجلس دهم گفت: در شرایط کنونی بسیاری از مالکان، واحدها و مجتمع های مسکونی را برای افزایش سود خالی نگه داشته و به نوعی احتکار می کنند.

عضو هيأت رئيسه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، وضعيت بازار مسكن را بحراني دانست و گفت: حق مسكن يكي از نيازهاي اساسي هر شهروندي محسوب مي شود و بعد از تأمين خوارك و پوشاك، تأمين مسكن جزء بديهي ترين امور محسوب مي شود، اما متأسفانه در شرايط كنوني بخش كثيري از مردم با مشكلات بسياري براي خريد يا اجاره مسكن روبه رو هستند.

مردم با سرمايه هاي قبلي خود قادر به اجاره مسكن نيستند

نماينده مردم گرمي در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بر اساس اصول قانون اساسي، دولت موظف به تأمين مسكن براي تمام اقشار جامعه است، اما در شرايط كنوني وضعيت بازار مسكن به گونه اي است بسياري از مردم با سرمايه هاي قبلي خود قادر به اجاره مسكن نيستند و حتما بايد مبالغ زيادي را براي اين بخش تأمين كنند.

استراتژي اشتباه دولت ها براي واگذاري حوزه مسكن سازي به بخش خصوصي

رويكرد دولت ها براي واگذاري حوزه مسكن و مسكن سازي به بخش خصوصي كامل اشتباه بوده است، زيرا تأمين مسكن جزء نيازهاي ضروري افراد بوده و حاكميت بايد در جهت رفع اين مشكلات گام بردارد

وي افزود: به نظر من رويكرد دولت ها براي واگذاري حوزه مسكن و مسكن سازي به بخش خصوصي كامل اشتباه بوده است، زيرا تأمين مسكن جزء نيازهاي ضروري افراد بوده و حاكميت بايد در جهت رفع اين مشكلات گام بردارد.

تبديل مسكن از يك كالاي مصرفي به كالايي سرمايه اي

ميرزاده ادامه داد: متأسفانه در شرايط كنوني مسكن از يك كالاي مصرفي به يك كالاي سرمايه اي تبديل شده، از اين رو اين مسئله موجب شده كه سرمايه ها به سمت بازار خريد و فروش مسكن هدايت شود، البته جذب سرمايه به بازار مسكن امري مثبت بوده، اما اين اعتبارات كلان بايد در حوزه ساخت و ساز و توليد مسكن سرمايه گذاري شود.

دولت در چند سال اخير نظارتي بر بازار مسكن نداشته است

اين نماينده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از خلاء نظارتي دولت و وزارت راه و شهرسازي در حوزه بازار مسكن، تصريح كرد: دولت در چند سال اخير نظارتي بر بازار مسكن نداشته و اين مسئله موجب تشديد تلاطم در بازار شده است.

احتكار خانه‌هاي خالي از سكنه در كلانشهرها؛ با اخذ ماليات مالكان ترغيب به فروش يا اجاره مي‌شوند

وي بر لزوم اجراي قانون ماليات بر خانه هاي خالي تأكيد كرد و گفت: در شرايط كنوني شاهديم كه بسياري از مالكان، واحدهاي مسكوني و مجتمع هاي مسكوني را براي افزايش سود خالي نگه داشته و به نوعي احتكار مي كنند، از اين رو دولت بايد با اعمال سياست هاي مالياتي، افراد را به فروش يا اجاره مسكن ترغيب كنند، البته از طرف ديگر بايد سياست هاي تشويقي نيز در نظر گرفته شود.

مجلس بايد براي ساماندهي بازار مسكن ورود كند

عضو هيأت رئيسه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، با بيان اينكه مجلس قطعا بايد براي ساماندهي بازار مسكن ورود كند، تصريح كرد: دولت بايد در راستاي اعمال سياست هاي حمايتي از مردم براي تسهيل در تأمين مسكن قدم بردارد./

گزارش اشکال Top