ورود آژانس املاک | ورود اشخاص | تبلیغات اینترنتی | مشاهده تلفن مالک و آدرس کامل ملکها | تعرفه خدمات ارم21 | پرداخت آنلاین


آپارتمان محمودآباد سرخر...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 7طبقه- 2خوابه - نوساز

257ميليون
عزت الله خورشیدی 09113111486

01/07/1396جزئیات

آپارتمان شاهین‌شهر خیاب...

طبقه اول-زيربنا 78متر-سيستم نقشه 5طبقه- نوساز

163.8ميليون
امیر رجایا 09132254945

23/06/1396جزئیات

آپارتمان بابلسر و دریاک...

زيربنا 95متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز

0.0145تومان
"باما"09199128033

12/06/1396جزئیات

آپارتمان کرج مهرشهر

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه - نوساز

153ميليون
محمد حقیقی09121523182

03/06/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان 5رمضان

طبقه زیرزمین-زيربنا 96متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

192ميليون
مشاورین املاک فروزنده03132683050

30/06/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان کاوه

طبقه چهارم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

110ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

30/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 32 متری...

طبقه هفتم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

105ميليون
EramOnline05832211817

30/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-زيربنا 85متر

110ميليون
EramOnline05832211817

30/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد دانشگاه...

طبقه چهارم-زيربنا 85متر- 2خوابه

90ميليون
EramOnline05832211817

30/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار م...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه

190ميليون
EramOnline05832211817

29/06/1396جزئیات

آپارتمان تهران منطقه پا...

طبقه اول-زيربنا 88متر-نما سیمان سفیدشمالی جنوبی دو کله-سن بنا 15سال

200ميليون
"باما"09199128033

31/06/1396جزئیات

آپارتمان مشهد فردوسی

طبقه همکف-زيربنا 85متر-نما سفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

200ميليون
aghebati37027

26/06/1396جزئیات

آپارتمان مشهد فردوسی

طبقه همکف-زيربنا 94متر-نما کامپوزیت- 2خوابه شمالی-سن بنا 9سال

250ميليون
aghebati37027

25/06/1396جزئیات

آپارتمان هشتپر گیلان-تا...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال

80ميليون
Elyasi 013

29/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه نهم-زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 98متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

215ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک خرم

طبقه چهارم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 13سال

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 93متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

مسکن اراک جامع086-2776612

29/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک اندی...

زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 8سال

105ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 92متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

151ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 83متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال

210ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک ملک

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی گرانیت- 2خوابه - نوساز

425ميليون
املاک ایفل ، اراک086-33671896

29/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک هپکو

طبقه اول-زيربنا 98متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

260ميليون
املاک ایفل ، اراک086-33671896

29/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک الهیه

طبقه اول-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 8سال

145ميليون
املاک ایفل ، اراک086-33671896

29/06/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان کاوه

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 1خوابه جنوبی-سن بنا 17سال

180ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

29/06/1396جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

طبقه سوم-زيربنا 96متر-سن بنا 8سال

185ميليون
احمدی09177021658

28/06/1396جزئیات

آپارتمان کرج مهر ویلا

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 2.15ميليون

183ميليون
hamshahrii02633535166

27/06/1396جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

348ميليون
املاک راستین38337676

27/06/1396جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 9سال

280ميليون
املاک راستین38337676

25/06/1396جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری جن...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

220ميليون
املاک راستین38337676

25/06/1395جزئیات

آپارتمان شیراز چوگان

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه

220ميليون
املاک راستین38337676

25/06/1396جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 2.4تومان

228ميليون
املاک راستین38337676

23/06/1396جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- نوساز -قیمت متر مربع 3.5تومان

315ميليون
املاک راستین38337676

23/06/1396جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

235ميليون
املاک راستین38337676

21/06/1396جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

280ميليون
املاک راستین38337676

20/06/1396جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 97متر- 2خوابه

220ميليون
املاک راستین38337676

20/06/1396جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 9سال

280ميليون
املاک راستین38337676

19/06/1396جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1سال

350ميليون
املاک راستین38337676

19/06/1396جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 14سال

250ميليون
املاک راستین38337676

16/06/1396جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه اول-زيربنا 94متر- 2خوابه

150ميليون
املاک راستین38337676

15/06/1396جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 96متر- 2خوابه -سن بنا 11سال

290ميليون
املاک راستین38337676

15/06/1396جزئیات

آپارتمان شیراز چوگان

طبقه ششم-زيربنا 100متر- 2خوابه

235ميليون
املاک راستین38337676

13/06/1396جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 88متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

175ميليون
املاک راستین38337676

13/06/1396جزئیات

آپارتمان کرج مهرشهر

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 2.7ميليون

hamshahrii02633535166

27/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد دانشگاه...

طبقه چهارم-زيربنا 94متر- 2خوابه

94ميليون
EramOnline05832211817

27/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد دانشگاه...

طبقه ششم-زيربنا 80متر- 2خوابه

EramOnline05832211817

26/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد دانشگاه...

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

65ميليون
EramOnline05832211817

26/06/1396جزئیات

آپارتمان شیراز صدرا

طبقه اول-زيربنا 93متر-نما سنگجنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.95ميليون

205ميليون
علی زاده09178937730

26/06/1396جزئیات
ارم21
تماس با ما
تعرفه خدمات
پرداخت آنلاین
وبلاگ رسمی ارم21
عضویت ویژه اشخاص
نمایندگی های استانی
حقوقی
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت هیرا است
خدمات ویژه آژانسهای املاک
نرم افزار املاک هیرا
طراحی وب سایت املاک
عضویت ویژه آژانسهای املاک
سایتهای همکار
املاك تهران
خريد و فروش املاك تهران

تبلیغات اینترنتی
آکهی و تبلیغات رایگان

بچینگ پلانت
بهین کنترل صنعت تولید کننده انواع بچینگ پلانت و نمایندگی انحصاری شرکت BHS آلمان


پنل اس ام اس
سامانه پیام کوتاه نیازپرداز