ورود آژانس املاک | ورود اشخاص | تبلیغات اینترنتی | مشاهده تلفن مالک و آدرس کامل ملکها | تعرفه خدمات ارم21 | پرداخت آنلاین


آپارتمان شیراز شهرک صدر...

طبقه چهار-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 8طبقه- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.222ميليون

200ميليون
وحید نادری09139200791

01/03/1396جزئیات

آپارتمان شیراز منطقه 4

طبقه سوم-زيربنا 84متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 2.7ميليون

280ميليون
"باما"09199128033

26/02/1396جزئیات

آپارتمان کرمانشاه فرهنگ...

طبقه دوم-زيربنا 86متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.8ميليون

"باما"09199128033

17/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار م...

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سیمان سفید- 2خوابه -سن بنا 3سال

95ميليون
EramOnline05832211817

06/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 32 متری...

طبقه سوم-زيربنا 98متر- 2خوابه

110ميليون
EramOnline05832211817

06/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 96متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

125ميليون
EramOnline05832211817

06/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 82متر- 2خوابه

140ميليون
EramOnline05832211817

06/03/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان خانه اص...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 13سال

250ميليون
مشاورین املاک فروزنده03132683050

31/02/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال

400ميليون
مشاورین املاک فروزنده03132683050

26/02/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/03/1396جزئیات

آپارتمان اراک ملک

طبقه سوم-زيربنا 99متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

265ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/03/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/03/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 7...

طبقه همکف-زيربنا 96متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 2.25ميليون

215ميليون
املاک کاکتوس09132656246

06/03/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 7...

طبقه همکف-زيربنا 96متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 2.25ميليون

215ميليون
"باما"09199128033

06/03/1396جزئیات

آپارتمان تهران منطقه ٧

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 350تومان

35ميليون
"باما"09199128033

05/03/1396جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 2

طبقه چهار-زيربنا 80متر-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 4ميليون

320ميليون
فریدون یزدانی09122141235

05/03/1396جزئیات

آپارتمان تهران پیروزی

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 400تومان

32ميليون
برزگر09123968125

05/03/1396جزئیات

آپارتمان سمنان پست

طبقه پنجم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

200ميليون
omididan33461150

05/03/1396جزئیات

آپارتمان سمنان پشت دادگ...

زيربنا 86متر- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

103ميليون
omididan33461150

05/03/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 7...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 2.3ميليون

230ميليون
املاک کاکتوس09132656246

04/03/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 7...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 2.3ميليون

230ميليون
"باما"09199128033

04/03/1396جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه اول-زيربنا 80متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

280ميليون
abaآبا شعبه1 : 36

04/03/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 7...

طبقه چهار-زيربنا 91متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 1.9ميليون

172ميليون
املاک کاکتوس09132656246

04/03/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 7...

طبقه چهار-زيربنا 91متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 1.9ميليون

172ميليون
"باما"09199128033

04/03/1396جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 6

طبقه چهار-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی گرانیتدو نبش جنوبی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

740ميليون
maskanalpha44536000

04/03/1396جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 14...

طبقه چهار-زيربنا 89متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شرقی-سن بنا 3سال

270ميليون
حميدرضا وكيل09374183999

04/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار م...

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه

161ميليون
EramOnline05832211817

03/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

1تومان
EramOnline05832211817

03/03/1396جزئیات

آپارتمان شیراز صدرا

طبقه پنجم-زيربنا 100متر- 2خوابه

115ميليون
نعمت اللهی09173052783

03/03/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 7...

طبقه چهار-زيربنا 100متر- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.85ميليون

285ميليون
املاک کاکتوس09132656246

03/03/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 7...

طبقه چهار-زيربنا 100متر- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.85ميليون

285ميليون
"باما"09199128033

03/03/1396جزئیات

آپارتمان هشتپر بوعلی

طبقه اول-زيربنا 94متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.6تومان

150ميليون
Elyasi 013

03/03/1396جزئیات

آپارتمان تهران خورشید ا...

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5تومان

450ميليون
مسکن زرین خانه77639489

02/11/1394جزئیات

آپارتمان آبریز رشدیه

طبقه دوم-زيربنا 92مترجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 147تومان

140ميليون
"باما"09199128033

03/03/1396جزئیات

آپارتمان بندر‌انزلی مید...

طبقه چهار-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

املاک بحری09334718490

03/03/1396جزئیات

آپارتمان بندر‌انزلی مید...

طبقه سوم-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

املاک بحری09334718490

03/03/1396جزئیات

آپارتمان بندر‌انزلی خیا...

طبقه سوم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه - نوساز

املاک بحری09334718490

03/03/1396جزئیات

آپارتمان بندر‌انزلی آخر...

طبقه دوم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

املاک بحری09334718490

03/03/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 7...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 2.6ميليون

208ميليون
املاک کاکتوس09132656246

02/03/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 7...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 2.6ميليون

208ميليون
"باما"09199128033

02/03/1396جزئیات

آپارتمان شیراز حسینی ال...

طبقه اول-زيربنا 80متر- 1خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

216ميليون
mosharekat36293366

01/03/1396جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی-قیمت متر مربع 8ميليون

800ميليون
mosharekat36293366

01/03/1396جزئیات

آپارتمان تهران زرین نعل...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 3.3ميليون

330ميليون
مسکن زرین خانه77639489

02/03/1396جزئیات

آپارتمان تهران بهار شما...

طبقه ششم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 5ميليون

450ميليون
محمدی09363160897

02/03/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 94متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 2.95ميليون

املاک دانیال07644420080

02/03/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 7...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

200ميليون
املاک کاکتوس09132656246

01/03/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 7...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

200ميليون
"باما"09199128033

01/03/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه پنجم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 8سال

175ميليون
املاک ایفل ، اراک086-33671896

01/03/1396جزئیات

آپارتمان تهران هدایت ک ...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

400ميليون
مسکن زرین خانه77639489

15/09/1394جزئیات

آپارتمان سمنان فاز1

-طبقه چهارم-زيربنا 90متر

35ميليون
omididan33461150

01/03/1396جزئیات
ارم21
تماس با ما
تعرفه خدمات
پرداخت آنلاین
وبلاگ رسمی ارم21
عضویت ویژه اشخاص
نمایندگی های استانی
حقوقی
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت هیرا است
خدمات ویژه آژانسهای املاک
نرم افزار املاک هیرا
طراحی وب سایت املاک
عضویت ویژه آژانسهای املاک
سایتهای همکار
املاك تهران
خريد و فروش املاك تهران

تبلیغات اینترنتی
آکهی و تبلیغات رایگان

بچینگ پلانت
بهین کنترل صنعت تولید کننده انواع بچینگ پلانت و نمایندگی انحصاری شرکت BHS آلمان


پنل اس ام اس
سامانه پیام کوتاه نیازپرداز