ورود آژانس املاک | ورود اشخاص | تبلیغات اینترنتی | مشاهده تلفن مالک و آدرس کامل ملکها | تعرفه خدمات ارم21 | پرداخت آنلاین


آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه اول-زيربنا 85متر-نما سنگ- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

470ميليون
املاک نامی 09347691166

16/08/1396جزئیات

آپارتمان کیش فاز 7 صدف

زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

680ميليون
املاک نامی 09347691166

15/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام سج...

زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگجنوبی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

110ميليون
عباسی09389641611

13/08/1396جزئیات

آپارتمان فولاد‌شهر منطق...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگدرب از ساختمان-سن بنا 8سال

محمد هاشمی09132949180

11/08/1396جزئیات

آپارتمان اراک مدرس

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

195ميليون
املاک ایفل ، اراک086-33671896

01/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 84متر-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 4.3ميليون

املاک دانیال07644420080

01/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش برجهای کیش...

طبقه دوازدهم-زيربنا 76متر- 1خوابه

novin44421010

01/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 15-زيربنا 76متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11تومان

املاک دانیال07644420080

01/09/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 90متر-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 5.5تومان

املاک دانیال07644420080

01/09/1396جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

440ميليون
mosharekat36293366

29/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

زيربنا 100متر- 2خوابه

145ميليون
EramOnline05832211817

30/08/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان ابن سین...

طبقه همکف-زيربنا 78متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 1خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

185ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

30/08/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان خانه اص...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال

160ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

29/08/1396جزئیات

آپارتمان اراک مسکن

طبقه پنجم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال

245ميليون
املاک ایفل ، اراک086-33671896

29/08/1396جزئیات

آپارتمان اراک دانشگاه

طبقه اول-زيربنا 98متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

260ميليون
املاک ایفل ، اراک086-33671896

29/08/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان کاوه

طبقه سوم-زيربنا 83متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

220ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

29/08/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان کاوه

طبقه چهارم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 2خوابه شمالی- نوساز

176ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

29/08/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان شهرک سی...

طبقه دوم-زيربنا 83متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال

130ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

29/08/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 1-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5تومان

املاک دانیال07644420080

29/08/1396جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه هنگ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سن بنا 6سال

270ميليون
سجاد عثمانلو09031995666

29/08/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 90متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.7ميليون

املاک دانیال07644420080

29/08/1396جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی

290ميليون
mosharekat36293366

27/08/1396جزئیات

آپارتمان شیراز قصردشت غ...

طبقه همکف-زيربنا 96متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

410ميليون
mosharekat36293366

21/08/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

زيربنا 89متر-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 3.9ميليون

20م رهن 2.1م اجاره
املاک دانیال07644420080

27/08/1396جزئیات

آپارتمان نظرآباد

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

150ميليون
املاک پارسه026-45341675

24/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوارمع...

طبقه سوم-زيربنا 79متر- 2خوابه

70ميليون
EramOnline05832211817

24/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد گلستان ...

طبقه سوم-زيربنا 79متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

EramOnline05832211817

24/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

130ميليون
EramOnline05832211817

23/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 76متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

100ميليون
EramOnline05832211817

23/08/1396جزئیات

آپارتمان مشهد فردوسی

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه بازسازی-نما سفال- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

210ميليون
aghebati37027

23/08/1396جزئیات

آپارتمان مشهد فردوسی

طبقه سوم-زيربنا 92متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال

330ميليون
aghebati37027

23/08/1396جزئیات

آپارتمان شیراز عدالت جن...

طبقه سوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.3ميليون

218ميليون
ابراهیمی09171286883

24/08/1396جزئیات

آپارتمان تهران خورشید ب...

طبقه سوم-زيربنا 76متر- 3خوابه -سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

420ميليون
مسکن زرین خانه77639489

24/08/1396جزئیات

آپارتمان تهران خورشید ک...

طبقه چهارم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 4.75ميليون

400ميليون
مسکن زرین خانه77639489

24/08/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان رزمندگا...

طبقه دوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

198ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

23/08/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان کاوه

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 2خوابه جنوبی-سن بنا 6سال

168ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

23/08/1396جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال

190ميليون
املاک راستین38337676

23/08/1396جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

198ميليون
املاک راستین38337676

22/08/1396جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 1سال

142ميليون
املاک راستین38337676

22/08/1396جزئیات

آپارتمان مشهد فردوسی

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه بازسازی-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 12سال

320ميليون
aghebati37027

23/08/1396جزئیات

آپارتمان مشهد فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 97متر-نما سفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

300ميليون
aghebati37027

22/08/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان اپادانا...

-طبقه 60--زيربنا 76متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله

270ميليون
مشاورین املاک فروزنده03132683050

23/08/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان کاوه

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 2.6ميليون

260ميليون
مشاورین املاک فروزنده03132683050

22/08/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه ج...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

230ميليون
مشاورین املاک فروزنده03132683050

22/08/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

-طبقه 2-زيربنا 80متردو ممر

املاک دانیال07644420080

15/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد 32 متری...

طبقه سوم-زيربنا 92متر- 2خوابه

100ميليون
EramOnline05832211817

22/08/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان برازنده...

طبقه دوم-زيربنا 99متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

180ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

22/08/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان خانه اص...

طبقه سوم-زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

250ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

22/08/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان برازنده...

طبقه یازدهم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

200ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

22/08/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان برازنده...

طبقه یازدهم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

180ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

22/08/1396جزئیات
ارم21
تماس با ما
تعرفه خدمات
پرداخت آنلاین
وبلاگ رسمی ارم21
عضویت ویژه اشخاص
نمایندگی های استانی
حقوقی
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت هیرا است
خدمات ویژه آژانسهای املاک
نرم افزار املاک هیرا
طراحی وب سایت املاک
عضویت ویژه آژانسهای املاک
سایتهای همکار
املاك تهران
خريد و فروش املاك تهران

تبلیغات اینترنتی
آکهی و تبلیغات رایگان

بچینگ پلانت
بهین کنترل صنعت تولید کننده انواع بچینگ پلانت و نمایندگی انحصاری شرکت BHS آلمان


پنل اس ام اس
سامانه پیام کوتاه نیازپرداز