ورود آژانس املاک | ورود اشخاص | تبلیغات اینترنتی | مشاهده تلفن مالک و آدرس کامل ملکها | تعرفه خدمات ارم21 | پرداخت آنلاین


آپارتمان تهران منطقه15

طبقه دوم-زيربنا 81متر-نما سنگدو نبش شمالی-سن بنا 11سال

150ميليون
قاسمپور09122048178

28/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 8

طبقه چهار-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 25سال

مهديه كريمي فرد09122726265

24/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران پردی

طبقه نهم-زيربنا 87متر- 2خوابه - نوساز

5.8ميليون
بنیامین09214674008

01/05/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک سفین

طبقه 2-زيربنا 82متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

املاک دانیال07644420080

01/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 87متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجرسفال- 2خوابه ***-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 1.6تومان

140ميليون
املاک و موسسه حقوقی ایمان05832231717,091

31/04/1396جزئیات

آپارتمان اراک هپکو

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

130ميليون
املاک ایفل ، اراک086-33671896

31/04/1396جزئیات

آپارتمان سبزوار سبزوار

طبقه اول-زيربنا 84متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

135ميليون
parse05144641624

31/04/1396جزئیات

آپارتمان سبزوار سبزوار

طبقه همکف-زيربنا 85متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

153ميليون
parse05144641624

31/04/1396جزئیات

آپارتمان سبزوار سبزوار

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 5سال

parse05144641624

31/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

-زيربنا 90متر

150ميليون
املاک و موسسه حقوقی ایمان05832231717,091

31/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-زيربنا 90متر

املاک و موسسه حقوقی ایمان05832231717,091

31/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

-طبقه چهارم-زيربنا 82متر

110ميليون
املاک و موسسه حقوقی ایمان05832231717,091

31/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد خ چمران...

طبقه دوم-زيربنا 77متر-سن بنا 4سال

124ميليون
املاک و موسسه حقوقی ایمان05832231717,091

31/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران پردی

طبقه سوم-زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سیمان سفید- 2خوابه جنوبی- نوساز

4.7ميليون
بنیامین09214674008

31/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران پردی

طبقه همکف-زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سیمان سفید- 2خوابه جنوبی- نوساز

4ميليون
بنیامین09214674008

31/04/1396جزئیات

آپارتمان مشهد بلوار پیر...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

90ميليون
EramOnline05832211817

29/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

زيربنا 93متر-سن بنا 14سال

120ميليون
EramOnline05832211817

28/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار م...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه

141ميليون
EramOnline05832211817

28/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران پردی

زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سیمان سفید- 2خوابه جنوبی- نوساز

4.5ميليون
بنیامین09214674008

30/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران پردی

طبقه اول-زيربنا 87متر-نما سیمان سفید- 2خوابه جنوبی- نوساز

4ميليون
بنیامین09214674008

30/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرجان

زيربنا 90متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 10ميليون

املاک دانیال07644420080

29/04/1396جزئیات

آپارتمان سبزوار سبزوار

طبقه دوم-زيربنا 83متر- 2خوابه شرقی-سن بنا 6سال

140ميليون
parse05144641624

28/04/1396جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک وال...

زيربنا 95متر-سن بنا 3سال

135ميليون
قهرمانی09173161240

28/04/1396جزئیات

آپارتمان اراک میدان شری...

طبقه چهار-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 2.75ميليون

250ميليون
ArakDivar32243065

28/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران پردی

طبقه سوم-زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سیمان سفید- نوساز

4.2ميليون
بنیامین09214674008

30/04/1396جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 100متر-نما آجر- 2خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 10سال

310ميليون
mosharekat36293366

27/04/1396جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

-طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه شمالی

360ميليون
mosharekat36293366

27/04/1396جزئیات

آپارتمان سبزوار توحید ش...

-طبقه همکف-زيربنا 100مترسه نبش

400ميليون
parse05144641624

26/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران پردی

طبقه دوم-زيربنا 87متر-نما سیمان سفید- نوساز

4.3ميليون
بنیامین09214674008

28/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران پردی

طبقه سوم-زيربنا 87متر-نما سیمان سفید- 2خوابه - نوساز

4.7ميليون
بنیامین09214674008

27/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران پردی

طبقه اول-زيربنا 87متر-نما سیمان سفید- 2خوابه - نوساز

4.2ميليون
بنیامین09214674008

27/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران نیروهوای...

طبقه پنجم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 450تومان

43.5ميليون
محمد مددی09122016538

27/04/1396جزئیات

آپارتمان اراک امام خمین...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 15سال

230ميليون
املاک ایفل ، اراک086-33671896

26/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 80متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 3.5ميليون

املاک دانیال07644420080

26/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران پردی

طبقه اول-زيربنا 87متر-نما سیمان سفید- 2خوابه - نوساز

4.3ميليون
بنیامین09214674008

26/04/1396جزئیات

آپارتمان مشهد قاسم اباد...

طبقه همکف-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 20سال

130ميليون
mobin05136621002

23/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران پردی

طبقه اول-زيربنا 87متر-نما سیمان سفید- 20خوابه جنوبی- نوساز

4ميليون
بنیامین09214674008

26/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 89متر-قیمت متر مربع 6ميليون

TJKish07644440443

22/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه

TJKish07644440443

22/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 90متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 70تومان

16م رهن
TJKish07644440443

18/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد3

زيربنا 80متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 3.7ميليون

TJKish07644440443

18/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش صدف

زيربنا 80متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

TJKish07644440443

18/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 80متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

TJKish07644440443

18/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش کوی مهندسا...

زيربنا 82متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 6.8ميليون

TJKish07644440443

18/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 95متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

TJKish07644440443

18/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین

زيربنا 80متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 3.45ميليون

TJKish07644440443

13/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

زيربنا 82متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 9.5ميليون

TJKish07644440443

13/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش مرکز شهر

زيربنا 89متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.7ميليون

TJKish07644440443

13/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش دامون دریا...

زيربنا 81متر- 1خوابه

TJKish07644440443

13/04/1396جزئیات

آپارتمان کیش دامون ساحل...

-زيربنا 100متر

TJKish07644440443

13/04/1396جزئیات
ارم21
تماس با ما
تعرفه خدمات
پرداخت آنلاین
وبلاگ رسمی ارم21
عضویت ویژه اشخاص
نمایندگی های استانی
حقوقی
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت هیرا است
خدمات ویژه آژانسهای املاک
نرم افزار املاک هیرا
طراحی وب سایت املاک
عضویت ویژه آژانسهای املاک
سایتهای همکار
املاك تهران
خريد و فروش املاك تهران

تبلیغات اینترنتی
آکهی و تبلیغات رایگان

بچینگ پلانت
بهین کنترل صنعت تولید کننده انواع بچینگ پلانت و نمایندگی انحصاری شرکت BHS آلمان


پنل اس ام اس
سامانه پیام کوتاه نیازپرداز