ورود آژانس املاک | ورود اشخاص | تبلیغات اینترنتی | مشاهده تلفن مالک و آدرس کامل ملکها | تعرفه خدمات ارم21 | پرداخت آنلاین


آپارتمان تهران بزرگراه ...

طبقه سوم-زيربنا 76متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 3.2ميليون

گازر09127796884

02/02/1396جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 6

طبقه چهار-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگدرب از ساختمان-سن بنا 22سال

330ميليون
فرید ملکیان09118972533

02/02/1396جزئیات

آپارتمان تهران تهرانپار...

طبقه سوم-زيربنا 83متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

علیزاده09126097868

28/01/1396جزئیات

آپارتمان شیراز شهر صدرا...

طبقه همکف-زيربنا 76متر-نما سیمان سفید- نوساز -قیمت متر مربع 0.01تومان

75ميليون
اقای گله داری09175504627

14/01/1396جزئیات

آپارتمان شیراز شهر صدرا...

طبقه همکف-زيربنا 76متر-نما سیمان سفید- نوساز -قیمت متر مربع 0.01تومان

75ميليون
اقای گله داری09175504627

14/01/1396جزئیات

آپارتمان گلپایگان

طبقه همکف-زيربنا 87متر-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 40ميليون

ایران منش09173101424

14/01/1396جزئیات

آپارتمان گلپایگان

طبقه همکف-زيربنا 87متر-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 50ميليون

ایران منش09173101424

10/01/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 94متر- 2خوابه

180ميليون
EramOnline05832211817

03/02/1396جزئیات

آپارتمان تهران ایران می...

طبقه دوم-زيربنا 78متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

250ميليون
مسکن زرین خانه77639489

03/02/1396جزئیات

آپارتمان تهران هدایت

طبقه چهارم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 2.7ميليون

216ميليون
مسکن زرین خانه77639489

07/03/1395جزئیات

آپارتمان سمنان حکیم اله...

زيربنا 85مترجنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 105تومان

omididan33461150

03/02/1396جزئیات

آپارتمان سمنان جمهوری

زيربنا 87متر- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 155تومان

omididan33461150

03/02/1396جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه دوم-زيربنا 94متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

240ميليون
املاک ایفل ، اراک086-33671896

17/11/1395جزئیات

آپارتمان سمنان امام رضا...

طبقه اول-زيربنا 85متر-سن بنا 10سال

75ميليون
omididan33461150

03/02/1396جزئیات

آپارتمان سمنان پشت بانک...

زيربنا 95متر-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

omididan33461150

03/02/1396جزئیات

آپارتمان سمنان مسکن مهر...

طبقه چهارم-زيربنا 90متر-سن بنا 3سال

60ميليون
omididan33461150

03/02/1396جزئیات

آپارتمان سمنان امام حسی...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.25تومان

omididan33461150

03/02/1396جزئیات

آپارتمان سمنان منوچهری

طبقه سوم-زيربنا 86متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 950تومان

omididan33461150

03/02/1396جزئیات

آپارتمان سمنان گلستان

-زيربنا 100متر-نما آجر گری

60ميليون
omididan33461150

03/02/1396جزئیات

آپارتمان تهران زرین نعل...

طبقه سوم-زيربنا 81متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 3ميليون

243ميليون
مسکن زرین خانه77639489

28/01/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد

طبقه دوم-زيربنا 94متر-سن بنا 2سال

150ميليون
EramOnline05832211817

02/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه اول-زيربنا 90متر

1.3ميليارد
EramOnline05832211817

02/02/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد

-زيربنا 80متر

42ميليون
EramOnline05832211817

02/02/1396جزئیات

آپارتمان اراک اوحدی

طبقه اول-زيربنا 78متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 14سال

املاک ایفل ، اراک086-33671896

02/02/1396جزئیات

آپارتمان اراک دکتر حساب...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر3سانت- 2خوابه -سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 2ميليون

180ميليون
املاک ایفل ، اراک086-33671896

02/02/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک مهاج...

طبقه دوم-زيربنا 78متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر3سانت- 2خوابه -سن بنا 9سال

45ميليون
املاک ایفل ، اراک086-33671896

02/02/1396جزئیات

آپارتمان تهران مازندران...

طبقه اول-زيربنا 86متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 2.9ميليون

250ميليون
مسکن زرین خانه77639489

21/05/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

150ميليون
EramOnline05832211817

31/01/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار م...

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه

1.7ميليون
EramOnline05832211817

31/01/1396جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه هفتم-زيربنا 93متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال

240ميليون
املاک راستین38337676

31/01/1396جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 9سال

230ميليون
املاک راستین38337676

18/01/1396جزئیات

آپارتمان تهران نیرو هوا...

طبقه چهار-زيربنا 84متر-نما سنگجنوبی-سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 3.2ميليون

268ميليون
مهران سیدآبادی09355024187

30/01/1396جزئیات

آپارتمان اراک مسکن

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 2.6ميليون

220ميليون
املاک ایفل ، اراک086-33671896

30/01/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 1-زيربنا 100متر-سيستم نقشه فلت- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 6ميليون

املاک دانیال07644420080

30/01/1396جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 91متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گریجنوبی-سن بنا 16سال

260ميليون
املاک شیرازفرهنگشهر معالی آباد قدوسی07136502003

30/01/1396جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

زيربنا 87متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه -قیمت متر مربع 2.3ميليون

200.1ميليون
املاک دانیال07644420080

01/03/1391جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 91متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 16سال

26ميليون
زارع09173095788

30/01/1396جزئیات

آپارتمان اراک ملک

زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه سه نبش-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 2.6ميليون

235ميليون
رودی09188630637

30/01/1396جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال

230ميليون
املاک راستین38337676

28/01/1396جزئیات

آپارتمان تهران زرین خام...

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 4ميليون

460ميليون
مسکن زرین خانه77639489

29/01/1396جزئیات

آپارتمان تهران زرین نعل...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 20تومان

1.5ميليارد
مسکن زرین خانه77639489

29/01/1396جزئیات

آپارتمان تهران فخر اباد...

طبقه چهارم-زيربنا 78متر- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 4.9ميليون

380ميليون
مسکن زرین خانه77639489

29/01/1396جزئیات

آپارتمان تهران خورشید و...

طبقه سوم-زيربنا 78متر- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 3.85ميليون

300ميليون
مسکن زرین خانه77639489

29/01/1396جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه همکف-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

500ميليون
abaآبا شعبه1 : 36

29/01/1396جزئیات

آپارتمان شیراز شهید فقی...

طبقه دوم-زيربنا 78متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگجنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 2.79ميليون

260ميليون
رضا صفاری09177184085

29/01/1396جزئیات

آپارتمان شیراز وصال شما...

طبقه اول-زيربنا 96متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

250ميليون
صفدریان09900226103

29/01/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه ج...

طبقه ششم-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 2.3ميليون

193.2ميليون
مشاورین املاک فروزنده03132683050

27/01/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار م...

طبقه هفتم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- نوساز

85ميليون
EramOnline05832211817

27/01/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 2خوابه

80ميليون
EramOnline05832211817

27/01/1396جزئیات

آپارتمان کرج 45متری گلش...

طبقه 2-زيربنا 83متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

85ميليون
vatankhah09190406282

16/01/1396جزئیات
ارم21
تماس با ما
تعرفه خدمات
پرداخت آنلاین
وبلاگ رسمی ارم21
عضویت ویژه اشخاص
نمایندگی های استانی
حقوقی
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت هیرا است
خدمات ویژه آژانسهای املاک
نرم افزار املاک هیرا
طراحی وب سایت املاک
عضویت ویژه آژانسهای املاک
سایتهای همکار
املاك تهران
خريد و فروش املاك تهران

تبلیغات اینترنتی
آکهی و تبلیغات رایگان

بچینگ پلانت
بهین کنترل صنعت تولید کننده انواع بچینگ پلانت و نمایندگی انحصاری شرکت BHS آلمان


پنل اس ام اس
سامانه پیام کوتاه نیازپرداز