ورود آژانس املاک | ورود اشخاص | تبلیغات اینترنتی | مشاهده تلفن مالک و آدرس کامل ملکها | تعرفه خدمات ارم21 | پرداخت آنلاین


آپارتمان بجنورد بلوار م...

طبقه اول-زيربنا 97متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

140ميليون
EramOnline05832211817

30/01/1397جزئیات

آپارتمان اصفهان شهرک سی...

طبقه دوم-زيربنا 77متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال

120ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

31/01/1397جزئیات

آپارتمان اصفهان کاوه

طبقه اول-زيربنا 93متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

195ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

30/01/1397جزئیات

آپارتمان اصفهان اشراق

طبقه سوم-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 2خوابه جنوبی- نوساز

273ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

30/01/1397جزئیات

آپارتمان اصفهان اشراق

طبقه دوم-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 2خوابه شمالی- نوساز

255ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 86متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 7.558ميليون

650ميليون
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 90مترشمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 12ميليون

1.08ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان اصفهان ملک شهر...

طبقه اول-زيربنا 79متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 6سال

190ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

29/01/1397جزئیات

آپارتمان اصفهان شهرک سی...

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفالشمالی-سن بنا 3سال

135ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

29/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

1.4ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد دانشگاه...

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه

99ميليون
EramOnline05832211817

29/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه سوم-زيربنا 88متر

93ميليون
EramOnline05832211817

29/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار م...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه

390ميليون
EramOnline05832211817

29/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه

370ميليون
EramOnline05832211817

29/01/1397جزئیات

آپارتمان اراک علم الهدی...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

230ميليون
املاک ایفل ، اراک086-33671896

29/01/1397جزئیات

آپارتمان مشهد فردوسی

طبقه سوم-زيربنا 77متر-نما سفال- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 15سال

250ميليون
Aghebati Real Estate051-37027 (5 رق

28/01/1397جزئیات

آپارتمان مشهد فردوسی

طبقه چهارم-زيربنا 78متر-نما سفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

180ميليون
Aghebati Real Estate051-37027 (5 رق

27/01/1397جزئیات

آپارتمان اراک مصطفی خمی...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه - نوساز

350ميليون
املاک ایفل ، اراک086-33671896

28/01/1397جزئیات

آپارتمان اراک هپکو

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه - نوساز

350ميليون
املاک ایفل ، اراک086-33671896

28/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 94متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

170ميليون
EramOnline05832211817

28/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

145ميليون
EramOnline05832211817

28/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

-زيربنا 93متر

140ميليون
EramOnline05832211817

26/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه

140ميليون
EramOnline05832211817

26/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار م...

زيربنا 93متر- 2خوابه

158ميليون
EramOnline05832211817

25/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 96متر- 2خوابه

1.1ميليارد
golshan09128695386

28/01/1397جزئیات

آپارتمان سبزوار

طبقه سوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

160ميليون
parse05144641624

25/01/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک امین...

طبقه سوم-زيربنا 76متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر3سانت- 2خوابه -سن بنا 10سال

100ميليون
املاک ایفل ، اراک086-33671896

27/01/1397جزئیات

آپارتمان اراک مدرس

طبقه سوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 10سال

200ميليون
املاک ایفل ، اراک086-33671896

27/01/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 78متر- 1خوابه شرقی-سن بنا 5سال

300ميليون
aasemann0173323048

22/01/1397جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

300ميليون
aasemann0173323048

20/01/1397جزئیات

آپارتمان ساری منطقه 5

طبقه همکف-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 15سال

1.2ميليارد
damavandi01133376000

14/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران خورشید

طبقه سوم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6ميليون

570ميليون
مسکن زرین خانه77639489

26/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

زيربنا 93متر-نما سنگدو نبش شمالی- نوساز

140ميليون
tabesh-09159774368-

26/01/1397جزئیات

آپارتمان اصفهان اذر

طبقه دوم-زيربنا 78متر-سيستم نقشه 1واحدی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

290ميليون
esfahanmelk03132683050

26/01/1397جزئیات

آپارتمان اصفهان حمزه

طبقه 60--زيربنا 92متر-سيستم نقشه 1واحدی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

420ميليون
esfahanmelk03132683050

23/01/1397جزئیات

آپارتمان اصفهان بزرگمهر...

طبقه سوم-زيربنا 94متر-سيستم نقشه 2واحدی- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 16سال

225ميليون
esfahanmelk03132683050

21/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه دوم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال

140ميليون
نبی الله پلنگ سوار09365876274

26/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی-سن بنا 8سال

130ميليون
EramOnline05832211817

24/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 97متر-سن بنا 9سال

145ميليون
EramOnline05832211817

23/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 32 متری...

زيربنا 88متر-سن بنا 3سال

150ميليون
EramOnline05832211817

23/01/1397جزئیات

آپارتمان اصفهان کاوه

طبقه دوم-زيربنا 98متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال

200ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

23/01/1397جزئیات

آپارتمان اصفهان کاوه

طبقه دوم-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 2خوابه -سن بنا 12سال

190ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

23/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار م...

طبقه دوم-زيربنا 94متر- 2خوابه

140ميليون
EramOnline05832211817

23/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 32 متری...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

120ميليون
EramOnline05832211817

22/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد جاده با...

طبقه دوم-زيربنا 88متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

114ميليون
EramOnline05832211817

21/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 32 متری...

طبقه اول-زيربنا 87متر- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.25ميليون

110ميليون
EramOnline05832211817

21/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار م...

طبقه چهارم-زيربنا 83متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

125ميليون
EramOnline05832211817

21/01/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصردشت ش...

طبقه سوم-زيربنا 95متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 20سال

330ميليون
mosharekat36293366

22/01/1397جزئیات

آپارتمان مشهد خیام

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

230ميليون
parsa191837600277

22/01/1397جزئیات
ارم21
تماس با ما
تعرفه خدمات
پرداخت آنلاین
وبلاگ رسمی ارم21
عضویت ویژه اشخاص
نمایندگی های استانی
حقوقی
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت هیرا است
خدمات ویژه آژانسهای املاک
نرم افزار املاک هیرا
طراحی وب سایت املاک
عضویت ویژه آژانسهای املاک
سایتهای همکار
املاك تهران
خريد و فروش املاك تهران

تبلیغات اینترنتی
آکهی و تبلیغات رایگان

بچینگ پلانت
بهین کنترل صنعت تولید کننده انواع بچینگ پلانت و نمایندگی انحصاری شرکت BHS آلمان


پنل اس ام اس
سامانه پیام کوتاه نیازپرداز